W Sosnowcu rozpoczęły się targi RubPlast Expo

W Sosnowcu rozpoczęły się targi Przemysłu Gumowego i Tworzyw Sztucznych RubPlast Expo. To premierowa odsłona tej imprezy. Bierze w niej udział również nasz serwis Plastech.pl. Znaleźć nas można na stoisku 343.

Możliwość zobaczenia nowoczesnych technologii, materiałów i maszyn, a także produktów przemysłu gumowego i przetwórstwa tworzyw sztucznych zapowiadają organizatorzy Targów Przemysłu Gumowego i Tworzyw Sztucznych RubPlast Expo. To pierwsze w Polsce targi obejmujące produkty, usługi i technologie w dwóch branżach: przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych.

- To dwa działy przemysłu chemicznego są ze sobą bardzo ściśle powiązane, firmy z obu sektorów coraz częściej współpracują. Stworzenie oferty targowej, która dawałaby im szansę wspólnej prezentacji swoich osiągnięć, nawiązania nowych kontaktów, dyskusji nad nowymi możliwościami rozwoju, wydawało się więc naturalne - tłumaczy Agnieszka Białas z Kolporter Expo, spółki organizującej targi RubPlast Expo.

Oprócz tego targi to także możliwość prezentacji zastosowań produktów i półproduktów przemysłu gumowego oraz tworzyw sztucznych przez inne sektory gospodarki. Cały polski przemysł chemiczny cechuje bardzo duża produkcja półproduktów, które są później przerabiane przez inne działy przemysłu, stąd znaczenie tego typu targów także dla firm z zupełnie innych branż. Odwiedzając RubPlast Expo mają oni możliwość znaleźć w jednym miejscu producentów i dystrybutorów, z którymi chcą nawiązać współpracę - dodaje Agnieszka Białas.

Podczas sosnowieckich targów prezentowane są m.in. maszyny i urządzenia dla przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych, recyklingu odpadów gumowych, produkty i półfabrykaty z gumy i tworzyw sztucznych, materiały wzmacniające, żywice, elastomery, surowce, składniki, komponenty, materiały i mieszanki do produkcji gumy i produktów podobnych. Swoją ofertę przedstawiają producenci i dystrybutorzy sprzętu informatycznego, firmy szkoleniowe, audytorskie i certyfikacyjne, instytucje branżowe, wydawnictwa specjalistyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe.

Przemysł chemiczny już od wielu lat cechuje stały wzrost produkcji i sprzedaży, a przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych, to obecnie jedne z najdynamiczniej rozwijających się sektorów rodzimej gospodarki. Polski przemysł gumowy, po załamaniu na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, rozwija się dynamicznie. Dla przykładu, wielkość produkcji w 2005 r. osiągnęła poziom ponad 500 kiloton, zaś w latach 2000-2006 - o 78 proc. wyższy. W tym okresie produkcja opon wzrosła o 69 proc., gumowych artykułów technicznych - o 82 proc., taśm transporterowych - o 147 proc., a gumowych węży - o 130 proc.

Dane te pokazują jak wiele się zmieniło w przemyśle gumowym po 2000 r. Polska stała się znaczącym producentem komponentów gumowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Powstało wiele zakładów specjalizujących się w tej branży. Kilka znanych na świecie firm produkujących dla przemysłu motoryzacyjnego uruchomiło u nas swoje zakłady. Równie dynamicznie rozwija się przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Targi w Sosnowcu to nie tylko okazja do zapoznania się z ciekawymi produktami, ale też możliwość uczestnictwa w specjalistycznej konferencji. Taką bowiem organizuje firma Dospel Plastics. Temat spotkania to weryfikacja symulacji procesu wtryskiwania. Firma omówi takie zagadnienia jak: przygotowanie symulacji komputerowej procesu wtryskiwania, bazy danych w symulacjach komputerowych procesu wtryskiwania, analiza wyników symulacji komputerowych procesu wtryskiwania, symulacja wtryskiwania klasycznego i wtryskiwania wspomaganego gazem, budowa specjalistycznej formy wtryskowej do rejestracji przepływu, prezentacja wyników rejestracji przepływu.

Wykład poprowadzi dr inż. Jacek Nabiałek z Instytutu Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją Politechniki Częstochowskiej - specjalista w zakresie symulacji komputerowych procesów przetwórstwa polimerów oraz monitorowania i rejestracji przepływów tworzyw polimerowych w procesie wtryskiwania. Konferencję zaplanowano na 25 września na godz. 13 w Centrum Konferencyjnym EXPO Silesia.

Czytaj więcej: Targi 802Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże