Motto i kluczowe tematy K 2025: Potęga tworzyw sztucznych! Zielone – Inteligentne – Odpowiedzialne.

Motto i kluczowe tematy K…

Przedstawiciele K 2025 wybrali motto nadchodzących Targów Tworzyw Sztucznych i Gumy K w Düsseldorfie, które odbędą się w dniach 8-15 października 2025 roku.


Potęga tworzyw sztucznych! Zielone - Inteligentne - Odpowiedzialne

(ang. The Power of Plastics! Green - Smart - Responsible)  • Kształtowanie gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Wykorzystanie cyfryzacji
  • Troska o ludzi

Hasło to odzwierciedla aktualne wartości i cele branży, których odzwierciedleniem są targi. „The Power of Plastics!” podkreśla niepodważalną rolę, jaką tworzywa sztuczne odgrywają w różnych sektorach przemysłu, od technologii urządzeń medycznych i motoryzacji po rozwiązania opakowaniowe. Tworzywa sztuczne są nieodzownym elementem wielu gałęzi przemysłu, wnoszą znaczący wkład w innowacje i postęp oraz są niezbędne do projektowania zrównoważonej przyszłości. „Green - Smart - Responsible” jest synonimem zaangażowania sektora w zrównoważone, inteligentne i odpowiedzialne działania w zakresie produkcji i przetwarzania tworzyw sztucznych.

k


Dodatkowe główne przesłania koncentrują się na następujących trzech kluczowych tematach:

Kształtowanie gospodarki o obiegu zamkniętym:

Sektor w coraz większym stopniu opiera się na zrównoważonej gospodarce o obiegu zamkniętym, która promuje ponowne użycie, recykling i redukcję odpadów z tworzyw sztucznych.

Wykorzystanie cyfryzacji:

Firmy działające w branży two¬rzyw sztucznych i gumy są świadome transformacyjnej mocy cyfryzacji. transformacyjnej mocy cyfryzacji i coraz częściej wykorzystują technologie cyfrowe w celu zwiększenia wydajności swoich maszyn i produktów i napędzania innowacji.

Troska o ludzi:

Sektor jest świadomy swojej społecznej odpowiedzialności za ochronę środowiska. środowiska. Odpowiedzialne obchodzenie się z zasobami jest tutaj w centrum uwagi. Jednocześnie sektor w coraz większym stopniu promuje młode talenty i tworzy perspektywy dla młodych profesjonalistów z branży tworzyw sztucznych i gumy.

Rejestracja wystawców na targi K 2025 jest otwarta do 31 maja 2024 r.