Wadliwy olej wpływa na pracę wtryskarek

Dokonywane przez producentów maszyn próby stwierdzenia przyczyn starzenia oleju nie powiodły się, podobnie jak próby podwyższenia trwałości filtrów przy pomocy filtracji zgrubnej (25 mikronów). Wynikiem było ciągłe pogarszanie się klas czystości, a co za tym idzie wzrost zużycia spowodowanego zanieczyszczeniem. Przy wymianie oleju stwierdzano, że zbiorniki są pokryte osadami. Załagodzenie sytuacji nastąpiło dopiero po zastosowaniu oleju hydraulicznego typu HLPD 46. Ten tańszy olej dzięki swym silnym właściwościom powierzchniowo - czynnym okazał się doskonałym środkiem czyszczącym maszyny. Wkrótce stwierdzono jednak, że trwałość tego oleju jest znacznie niższa.

Pozytywną właściwością oleju HLPD jest zapobieganie tworzenia się osadów na wrażliwych zespołach konstrukcyjnych przy dłuższych przestojach maszyn. W ciągu niewielu godzin zbiornik stał się czysty, a jedynie miejsca krytyczne, komory sprężyn zaworowych, które często były całkowicie zalepione produktami starzenia oleju, czyściły się w ciągu kilku dni. Niezależnie od tego wprowadzono stopniowo dokładniejszą filtrację: najpierw dokładną 6 mikronów, a następnie bardzo dokładną o wartości 3 mikronów.

Obawy, że z powodu takiej dokładności czyszczenia zwiększy się również zużycie filtrów nie potwierdziły się. Filtr mógł działać na całej swej głębokości a okres trwałości ulegał ciągłemu wydłużeniu. Dzięki temu zdolność wychwytywania zanieczyszczeń filtra ponownie wykorzystywana była w 100 proc., a nie jak to miało miejsce wcześniej tylko maksymalnie w 10 proc. Dzięki właściwościom tego oleju pozwalającym na utrzymywanie zanieczyszczeń w stanie zawieszenia wyeliminowane zostało zamulanie układu hydraulicznego.

Wadliwy olej wpływa na pracę wtryskarek

Trwałość filtrów znacząco wzrosła. Po raz pierwszy można było przy pomocy tego oleju poprawić także dokładność filtracji do poziomu 3 mikronów. Przy tych przedsięwzięciach aktywne wsparcie udzielane było przez serwis laboratoryjny i doradczy. Wraz z polepszeniem dokładności filtracji do 3 mikronów stopniowej poprawie ulegały klasy czystości i dodatkowo stworzona została możliwość obniżenia zużycia komponentów. Trwałość hydraulicznych elementów konstrukcyjnych nieustannie rosła. Nowe maszyny przestały ulegać awariom.

Po początkowych sukcesach olej typu HLPD 46 ujawnił swoje ograniczenia związane ze skokowym starzeniem. W przypadku większych maszyn obciążenie oleju jest w praktyce często większe niż w przypadku maszyn małych. Wynikiem tego są krótsze okresy trwałości. We wtryskarkach o dużych wydajnościach starzenie oleju może występować wcześniej.

Starzenie oleju objawia się początkowo bardzo szybko zmniejszającą się trwałością filtrów połączoną z pogarszającą się klasą czystości, zwłaszcza w zakresie zanieczyszczeń bardzo drobnych. Nie uwidacznia się ono w zalepianiu elementów konstrukcyjnych oraz zbiornika.

Mikroskopowe analizy oleju ujawniały często obecność produktów starzenia oleju na dnie zbiornika.

Produkty te nie prowadzą wprawdzie do uszkodzenia komponentów układu hydraulicznego, ale trwałość filtrów może ulec obniżeniu do niewielu dni. Sytuację tę można zlikwidować tylko poprzez wymianę oleju.

Większe zakłady przetwórcze stają ciągle przed problemem wzajemnej tolerancji różnych olejów hydraulicznych. Wynika to ze stopniowej zamiany gatunków oleju i uzupełniającego dolewania oleju do maszyn napełnionych innymi olejami. Ponadto spowodowane jest to także cenami zakupu oleju u coraz to innych dostawców przy wyjściu z założenia, że przecież wszystkie oleje hydrauliczne „są zgodne z normami DIN”.