Wadliwy olej wpływa na pracę wtryskarek

Praktyka pokazuje jednak, że mieszanie olejów, w szczególności zaś zawierających cynk z tymi, które tego cynku nie zawierają, może prowadzić do poważnych skutków wynikających z braku ich wzajemnej tolerancji, takich jak zmętnienia i wytrącenia. W ten sposób oszczędności uzyskane przy zakupie mogą pociągnąć za sobą znaczące koszty eksploatacyjne przynoszące straty przedsiębiorcy. Prawie żadnych problemów nie stwarza natomiast mieszanie olejów przy zachowaniu udziału istniejącego produktu w wysokości minimum 90 proc. i nowego produktu maksymalnie 10 proc.

Stosunek ten wystarcza, by przy ogólnej zmianie gatunku oleju na inny wyrównać przecieki występujące do momentu wymiany. Każde mieszanie w większym stosunku lub mieszanie kilku gatunków może prowadzić podczas pracy maszyny do braku wzajemnej tolerancji, co może stać się przyczyną nagłych zakłóceń lub totalnej awarii układu.

Dla przykładu we wtryskarkach w wyniku zbyt częstego dolewania nowych gatunków oleju dochodziło niekiedy do wzajemnej nietolerancji chemicznej prowadzącej do skokowego wzrostu zużycia filtrów. Jedynym sposobem ratunku okazała się całkowita wymiana oleju połączona z oczyszczeniem zbiornika.

Kolejny przykład na potwierdzenie tej tezy polega na tym, że od dostawcy olejów uzyskano potwierdzenie wzajemnej tolerancji przy zastosowaniu nowego gatunku oleju (po badaniach laboratoryjnych) w stosunku 50 proc. do 50 proc.

W warunkach eksploatacyjnych okazało się, że po około dwóch latach, zmieszanie to doprowadziło do całkowitej awarii maszyny. W ciągu kilku dni pojawiły się zakłócenia z powodu zanieczyszczonych filtrów ssawnych, do tego filtry ciśnieniowe wytrzymywały zaledwie kilka godzin, a wyłącznik podciśnieniowy pompy wykazywał mocne osady. Doszło też do awarii pompy.

W układzie hydraulicznym tej maszyny zmierzono klasę czystości 20/17/12. Próbki oleju pobrane ze środkowego obszaru zbiornika nie wykazywały żadnych negatywnych zjawisk. Po zanieczyszczeniu w ciągu 24 godzin filtra podłączonego oddzielnie w odgałęzieniu dla oczyszczenia układu, pomóc mogła już tylko kompletna wymiana oleju. Przy tej okazji możliwe było praktyczne stwierdzenie do czego prowadzić może wzajemna nietolerancja pomiędzy różnymi olejami.

Olej w całym zbiorniku był jeszcze stosunkowo czysty. Jednak na dnie zbiornika utworzyła się wysoka na 5 cm warstwa kleistego szlamu, który podczas pracy maszyny ulegał lekkim zawirowaniom. Próbka pobrana z dna zbiornika natychmiast wykazała wzajemną nietolerancję olejów.

Przy wystąpieniu podobnych objawów uszkodzeń należy oprócz pomiaru klasy czystości przy pomocy licznika cząstek natychmiast poddać badaniom mikroskopowym próbkę pobraną z dna zbiornika. Dopiero wówczas możliwe jest podjęcie prawidłowej decyzji odnośnie dalszego postępowania. Po wymianie oleju i oczyszczeniu układu przy pomocy filtra umieszczonego w odgałęzieniu ponownie uzyskano na tej maszynie idealną klasę czystości 12/10/06 i od tego momentu maszyna pracowała bez zakłóceń.