Wady powierzchniowe wyprasek - różnice w połysku

Jednymi z wielu wad powierzchniowych, występujących przy produkcji elementów metodą wtrysku, są defekty związane z połyskiem. Może się zdarzyć, że otrzymany produkt będzie charakteryzował się za małym, za dużym lub nierównomiernym połyskiem. Defekty te można wyeliminować zmieniając parametry jego produkcji.

Skąd się bierze połysk?

Połysk przedmiotu jest wynikiem zdolności odbijania padającego światła od jego powierzchni. Jeżeli na powierzchnię rozpatrywanego przedmiotu pada promień światła, to jego kierunek ulega załamaniu. Część światła zostaje odbita od powierzchni, a pozostała część ulega odbiciu we wnętrzu przedmiotu lub przenika przez niego z różnym natężeniem. Duży połysk oznacza powierzchnię błyszczącą, mały zaś matową. Czasem wyróżnia się też pośrednie wartości połysku określane jako półbłyszczące lub półmatowe.

Specyficzne odbicie światła daje wrażenie połysku perłowego, metalicznego, itp. Na połysk wpływa rodzaj tworzywa, ale także faktura powierzchni, gdzie padający na nią promień światła ulega załamaniu pod różnym kątem, w zależności od jej stopnia chropowatości. Maksymalny efekt połysku uzyskuje się, gdy padające światło odbija się od powierzchni pod tym samym kątem w każdym miejscu. Jest to możliwe tylko przy idealnie gładkich powierzchniach. W innym razie, tylko część światła zostaje odbita od powierzchni, a pozostała ulega odbiciu we wnętrzu przedmiotu lub przenika przez niego z różnym natężeniem.

Wady związane z połyskiem wyprasek mogą dotyczyć całych elementów (wykazują za mały lub za duży połysk) lub tylko części, których powierzchnia nie posiada jednolitego połysku (różnice w połysku). Ogólnie można stwierdzić, że połysk wypraski zależy od powierzchni gniazda formującego i jakości jej odwzorowania w procesie wtrysku. W przypadku gniazd o moletowanej (matowej) powierzchni, dobre jej odwzorowanie skutkuje wytworzeniem kształtki o mniejszym połysku. Natomiast, jeśli powierzchnia gniazda jest wypolerowana, otrzymujemy wypraskę o większym połysku.

Podstawowymi parametrami wpływającymi na powstawanie wad związanych z połyskiem są te, które odpowiadają za zestalanie zewnętrznej lub wierzchniej warstwy i jej docisk do ścianki formy.

Czytaj więcej: Technologie 458

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 54-614 Wrocław, Sokalska 2