Wady powierzchniowe wyprasek - warkocz komety

Warkocz komety, to nie tylko malownicze określenie przywołujące skojarzenia astronomiczne, ale również jedna z wad powierzchniowych wyprasek. Warto dowiedzieć się jak ją wyeliminować.

Zbyt niska temperatura może przyczyniać się od ochładzania i zastygania masy plastycznej w układzie wlewowym lub w dyszy wtryskowej. Bryłki tej masy są wtryskiwane w kolejnym wtrysku, w wyniku czego otrzymuje się wypraskę z odkształceniami przypominającymi swoim wyglądem warkocz komety. Wada ta może przyczyniać się do pogorszenie właściwości mechanicznych detalu.

Co powodują ochłodzone bryłki masy?

Z powodu za niskiej temperatury masa plastyczna może ochładzać się i zastygać w układzie wlewowym lub w dyszy wtryskowej przed wypełnieniem gniazda formy. Jest ona wtryskiwana przy kolejnym wtrysku i jeśli te partie masy ponownie się nie roztopią wówczas otrzymamy wypraskę z odkształceniami przypominającymi swoim kształtem warkocz komety, które mogą być zlokalizowane zarówno w okolicach wlewka, jak i na całej powierzchni detalu.

Bryłki zastygłej masy plastycznej mogą również zablokować przekrój dostępny dla płynącego strumienia tworzywa. Przepływająca jego kolejna porcja ulegnie wówczas rozdzieleniu skutkiem, czego powstanie wada powierzchniowa przypominającą swoim wyglądem spaw. Nieroztopione, ochłodzone bryłki masy plastycznej mogą powodować również pogorszenie właściwości mechanicznych wypraski, gdyż nie tworzą jednolitej masy z resztą masy plastycznej.

Powstawanie tej wady powierzchniowej wyprasek spowodowane zbyt dużym ochłodzeniem masy plastycznej często należy tłumaczyć nieprawidłowym wyrównaniem temperatury w dyszy wtryskowej lub zbyt późnym wycofaniem ślimaka.

Również zbyt małe przekroje dyszy wtryskowej mogą przyczyniać się do powstawania tego typu odkształceń. W wyniku wtryskiwania bryłek ochłodzonej i zastygłej masy plastycznej otrzymujemy wypraski z wadą powierzchniową przypominającą swoim wyglądem warkocz komety. Bryłki te mogą również zablokować dostępny przekrój dla przepływającego strumienia tworzywa i ulegnie on wówczas rozdzieleniu skutkiem, czego powstanie odkształcenie przypominające spaw.

Czasami, aby wyeliminować tę wadę wystarczy jedynie np. podwyższyć temperaturę w dyszy wtryskowej czy zmniejszyć ciśnienie uplastyczniania, ale mogą być również niezbędne bardziej drastyczne kroki jak zwiększenie przekroju dyszy wtryskowej.