Walne Zgromadzenie PZPTS wybrało władze związku

Walne Zgromadzenie PZPTS wybrało…

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, które odbyło się 14 czerwca br., podsumowało ostatni rok pracy i wytyczyło cele do osiągnięcia. Ze względu na upływ kadencji wybrano również władze Związku. Funkcję prezesa zarządu członkowie ponownie powierzyli Tadeuszowi Nowickiemu.

Walne Zgromadzenie z powodów bezpieczeństwa pandemicznego drugi rok z rzędu obradowało w formule zdalnej. W jego trakcie obradujący podsumowali ostatni rok pracy związku, gdy Związek koncentrował się na takich zagadnieniach, jak implementacja dyrektywy SUP do polskiego porządku prawnego, zagadnienia związane z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta (ROP), sytuacja firm recyklingowych w trakcie pandemii, pojawienie się plastic tax czy system depozytowy.

W nowej kadencji organizacja będzie się nadal skupiać na pracach nad planowanymi zmianami w otoczeniu legislacyjnym branży (gospodarka odpadami, recykling, ochrona środowiska), jak również kontynuować nad zagadnieniami takimi, jak Single Use Plastics, system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym czy system depozytowy.

W związku z upływem kadencji PZPTS wybrał również nowe władze. W skład zarządu weszli:

  • Tadeusz Nowicki (prezes)
  • Wojciech Filek
  • Marek Kapłucha
  • Paweł Kiełczawa
  • Lech Skibiński

Nowi członkowie zarządu to Paweł Kiełczawa i Lech Skibiński. Paweł Kiełczawa to absolwent Politechniki Wrocławskiej i francuskiej Ecole Superieure des Mines w Nancy. W swojej karierze zarządzał fabrykami grupy Danone, a obecnie szefuje polskiej gałęzi francuskiej firmy Guillin, oferującej standardowe oraz innowacyjne opakowania dla przemysłu spożywczego.

Lech Skibiński od ponad 28 lat jest związany z Korporacją KGL (wiceprezes zarządu), która jest dostawcą granulatów polimerów termoplastycznych oraz producentem opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych i narzędzi produkcyjnych (form) na maszyny termoformujące i wtryskarki.

- Dziękuję za zaufanie, jakim ponownie obdarzyli mnie członkowie PZPTS, a swój wybór na prezesa zarządu w sytuacji, gdy stoi przed nami, jako branżą, szereg wyzwań, traktuję jako poważne wyzwanie. Szczególnie istotne są kwestie związane z dyrektywą SUP i jej implementacją, nowym systemem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta czy systemem depozytowym. Jestem pewien, że pracy nam nie zabraknie - powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Źródło: PZPTS