Wiceprezes ZAK odwołany

Wiceprezes ZAK odwołany

2 stycznia 2019 r. rada nadzorcza Grupy Azoty ZAK S.A. odwołała ze składu zarządu spółki wiceprezesa zarządu Sławomira Brzezińskiego. Uchwała rady nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

Ponadto 19 grudnia 2018 r. rada nadzorcza Grupy Azoty ZAK S.A. przyjęła rezygnację Kamila Bortniczuka z funkcji członka zarządu Spółki, ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2018 r. Powodem rezygnacji było objęcie przez niego mandatu posła na Sejm RP. Kamil Bortniczuk pełnił funkcję członka zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. od 30 marca 2017 roku.

W składzie zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. pozostają: Sławomir Lipkowski - prezes zarządu, Artur Kamiński - wiceprezes zarządu oraz Bolesław Goranczewski - członek zarządu.

Źródło: Grupa Azoty S.A.

Zdjęcie © Copyright by Grupa Azoty