Więcej trudnych należności w branży tworzyw

Więcej trudnych należności w branży tworzyw
Wchodząca w skład Grupy Allianz firma analityczna Euler Hermes Collections na podstawie danych z prowadzonego Programu Analiz Branżowych przeanalizowała bieżące płatności i zadłużenie w branży tworzyw sztucznych. Z racji zaopatrywania wielu sektorów właśnie branża tworzyw jest dobrym wyznacznikiem aktualnych trendów w regulowaniu zobowiązań w przetwórstwie przemysłowym. Zdaniem ekspertów, wyniki sektora świadczą o polaryzującej się kondycji płatniczej przetwórstwa przemysłowego.

​Na potrzeby opracowania wzięto pod uwagę należności wybranych branż za styczeń br. Łączna suma należności wyniosła 2,3 mld złotych i pochodziły one od blisko 23 tysięcy monitorowanych odbiorców (z czego 2800 odbiorców stanowiły firmy z branży tworzyw sztucznych).

Z badań wynika, iż wiele branż przemysłowych otrzymuje w bieżącym kwartale swoje należności szybciej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Analogicznie wzrosła więc także średnia wartość należności otrzymywanych bez przekroczenia terminu płatności. Branża tworzyw sztucznych jest tego dobrym przykładem, a jej wyniki są efektem tendencji o szerszym zasięgu rynkowym.

Euler Hermes CollectionsPolaryzacja odbiorców - dobrzy płacą coraz lepiej, dłużnicy zwiększają swoje zadłużenie

Z drugiej strony, niepokoić może wzrost wartości tzw. trudnych długów, czyli należności niespłaconych już dłużej niż 4 miesiące po terminie płatności. Zdaniem analityków, nie jest to przypadek, o czym świadczą wyniki samej branży tworzyw sztucznych, jak i wybranych branż korzystających z gotowych produktów sektora tworzyw sztucznych.

Euler Hermes Collections


Poprawiający się spływ bieżących należności branży tworzyw sztucznych nie jest jednostkowym zjawiskiem, ale wynika z analogicznej tendencji w wybranych sektorach będących jej odbiorcami. W części tych branż rośnie również wartość należności niespłaconych przez długi czas - powyżej 4 miesięcy po terminie płatności, co często oznacza straty wierzyciela lub konieczność dużej redukcji należności (jako że znaczna część trudnych długów to należności pochodzące od firm które przeszły lub są w trakcie procesów upadłościowych).