Więcej trudnych należności w branży tworzyw

- Wiele branż zwiększa swoją produkcję - w sektorze tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych w styczniu jest to wzrost o ponad 8 proc. rok do roku wg GUS - w odpowiedzi nie tylko na rosnące zapotrzebowanie, ale także stopniowo poprawiający się poziom bieżącego spływu swoich należności - mówi Michał Modrzejewski z Euler Hermes Collections. - Trzeba jednak właśnie pamiętać o umiarkowanej naturze tej poprawy spływu należności - bo z drugiej strony wciąż rośnie bowiem też wartość należności trudnych do odzyskania, a nawet potencjalnych strat. Ich poziom nierzadko przekracza aktualnie osiąganą rentowności obrotu przedsiębiorstw (w branży tworzyw sztucznych - poziom trudnych długów wynosi obecnie ok. 9,5 proc. wartości należności, a ostatnie dane GUS o rentowności obrotu na koniec III kw. ubiegłego roku podają wynik 7,1 proc.). W tej sytuacji zysk jest często czysto "papierowy", nie idzie w ślad za nim gotówka. W efekcie, mimo rosnącej sprzedaży i w dużym stopniu poprawiającego się spływu należności, skala opóźnień płatniczych może zachwiać płynnością niejednej firmy...

Euler Hermes Collections


Sytuacja ta dotyka zwłaszcza sektorów związanych z inwestycjami, ale zauważyć trzeba, że także producenci dóbr konsumenckich, o krótszym okresie obiegu należności (co przekłada się na mniejszą skalę tego zjawiska) mają obecnie wciąż wyższy poziom znacznie przeterminowanych należności niż trzy lata temu (w 2011 roku - przed okresem ostatniego spowolnienia). Wyjątkiem jest farmacja, ale jest to branża specyficzna, o dużym stopniu koncentracji, gdzie producenci mogą skuteczniej niż w wielu innych branżach egzekwować swoje należności od dystrybutorów hurtowych.

Podobną rolę "papierka lakmusowego" dla przetwórstwa przemysłowego pełnić może pod względem tendencji w spływie należności także sektor opakowań, dostarczający swoje produkty wielu pozostałym branżom, a w którym również obserwujemy tendencje analogiczne do dostawców tworzyw sztucznych. Świadczy o tym podobny w przypadku zarówno firm z sektora tworzyw sztucznych, jak i opakowań przeciętny okres spływu ich należności, będący średnią pomiędzy okresem, jaki notują branże konsumenckich dóbr szybko zbywalnych (art. kosmetyczne i higieniczne oraz farmaceutyczne) a produktami związanymi z inwestycjami (wyroby na potrzeby budownictwa).

Euler Hermes Collections