Wielka chemia gościła w Puławach

Jednak van Sloten - podobnie jak przedstawiciele wielkich koncernów, takich jak Dow, SABIC czy Covestro (nowa odsłona Bayer MaterialScience) - odżegnywał się od myśli, iż europejska chemia nie ma przyszłości. Mimo bowiem obniżenia wskaźnika udziałów w rynku, Europa jest niezmiernie ważnym miejscem z uwagi na kapitał społeczny oraz wysoko rozwinięty rynek. Aby jednak branża mogła się w Europie rozwijać, należy przede wszystkim wzmacniać jej konkurencyjność poprzez wprowadzenie skoordynowanej polityki energetycznej, odpowiedzialnej polityki klimatycznej i innowacyjnych rozwiązań. Ważna jest także stabilność regulacji, otwarcie rynku, dostęp do surowców, właściwa logistyka oraz rozwój umiejętności i mobilności pracowników. Niezmiernie ważne będą także efekty negocjacji umów handlowych, z których najistotniejsza jest umowa TTIP ze Stanami Zjednoczonymi.

Bardzo ciekawym wątkiem poruszanym podczas kongresu była innowacyjność. W czasie sesji poświęconej temu zagadnieniu prof. Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, stwierdził, iż nakłady na badania i rozwój są w polskich statystykach faktycznie zaniżone. Dzieje się bowiem u nas odwrotnie niż na Zachodzie, gdzie firmy starają się chwalić innowacyjnością. U nas natomiast, ze względu na kwestie prawne, firmy unikają wykazywania kosztów na innowacyjność.

Wypowiadając się na temat programu INNOCHEM, który będzie realizowany przez PIPCh, prof. Kurzydłowski przypomniał, iż w obecnej perspektywie finansowania zmieniły się zasady finansowania działalności B&R. Obecnie to przedsiębiorcy będą beneficjentami, natomiast instytuty badawcze będą miały za zadanie zabiegać o udzielenie zamówienia. W ramach POIR zamknięta też jest droga do prostego transferu technologii z zagranicy. Prof. Kurzydłowski nie wykluczył możliwości przyznawania ulg w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej.

Polska Chemia 2015


Do problemu owych ulg nawiązał w swoim wystąpieniu Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Zaprezentował on projekt ustawy przewidującej możliwość odliczenia wydatków poniesionych na badania i rozwój (120 proc. - duże firmy, 150 proc. - firmy małe), bez względu na wyniki badań.

O innowacyjnych rozwiązaniach odpowiadających na megatrendy naszej współczesności mówił dr Haakan Jonsson (Covestro/Bayer MaterialScience). Do głównych potrzeb ludzkości Jonsson zaliczył efektywność kosztową, w której uzyskaniu branża chemiczna odgrywa ogromną liczbę. Z jednej strony chemia powinna np. ograniczać emisje, z drugiej zaś - produkować materiały o dużej żywotności i wytrzymałości (turbiny wiatrowe z kompozytów). Innym przykładem innowacyjności w branży chemicznej są np. poliuretany, materiały pozwalające wykorzystywać energię słoneczną czy prace nad wykorzystaniem dwutlenku węgla w celu domknięcia obiegu węgla i zredukowania efektu cieplarnianego.

Z kolei innowacje w polskiej chemii zostały zaprezentowane na przykładzie dokonań wrocławskiej firmy Apeiron Synthesis, której działalność opiera się na opracowywaniu rozwiązań dla przemysłu w oparciu o reakcję metatezy olefin.