X Kongres Polska Chemia

Data:
-
Miejsce:
Lubelskie Centrum Konferencyjne, Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin, Polska
Organizator:
Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, PL
Tel.:
+48 22 828 75 06
www:
kongrespolskachemia.pl
e-mail:
kontakt@kongrespolskachemia.pl, media@pipc.org.pl
Zarezerwuj hotel

Kongres Polska Chemia jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w Polsce, a także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz strategii dla branży chemicznej. Oprócz zagadnień ogólnych, proponowane przez nas sesje tematyczne bazują na aktualnej problematyce stanowiącej przedmiot prac Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i działających przy niej komisji PIPC.

Sukces poprzednich edycji tego wydarzenia pokazał, jak potrzebne dla polskiego sektora chemicznego jest stworzenie platformy do dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie stosowanych rozwiązań technologicznych, prowadzenia procesów inwestycyjnych, bezpieczeństwa procesowego, innowacji oraz wpływu otoczenia prawnego i ekonomicznego.

W ciągu poprzednich edycji Kongresu naszymi gośćmi byli wybitni przedstawiciele świata biznesu, nauki, organizacji branżowych, polityki, a także największych firm polskiego sektora chemicznego.

Tematy poruszane podczas prelekcji i dyskusji dotyczyć będą najważniejszych trendów i wyzwań stojących przed branżą chemiczną w Polsce i na świecie.

Obszary tematyczne X Kongresu Polska Chemia:

  • regulacje - m.in. kluczowe zmiany dla branży chemicznej, wpływ na łańcuch wartości;
  • inwestycje i finansowanie - m.in. zrównoważone finansowanie, zagrożenia i bariery dla inwestycji;
  • zrównoważona logistyka - m.in. transport przyszłości, rozwiązania dla środowiska;
  • cyrkularny przemysł - m.in. tworzywa przyszłości, efektywność surowcowa;
  • ludzie dla chemii - m.in. zielone kompetencje, kształcenie a potrzeby przemysłu;
  • bezpieczna fabryka przyszłości - m.in. chemikalia przyszłości, cyberbezpieczeństwo;
  • energia przyszłości - m.in. efektywność i konkurencyjność, dekarbonizacja przemysłu.

X Kongres Polska Chemia to nie tylko innowacyjna formuła agendy, zróżnicowane formaty wystąpień, lecz także po raz pierwszy – połączenie strefy konferencyjnej ze strefą expo.

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu odbędzie się uroczysta gala z okazji 35-lecia istnienia PIPC, która będzie okazją do spotkania i nawiązania kontaktów z innymi przedstawicielami branży chemicznej.

kongres-polska-chemia-2023

Organizator