Wittmann Battenfeld na targach K 2013

Wtrysk mikrowyprasek w technologii 2K - "Lab on a chip"

Wittmann Battenfeld zaprezentuje na K 2013 produkcję wyrobów dla zastosowań medycznych, prowadzoną z wykorzystaniem dwóch wtryskarek 2 MicroPower 15/10. Przy ich użyciu w warunkach pomieszczenia czystego zmontowany zostanie detal "Lab on a chip".

Produkt ten wykorzystywany jest w analizie cząsteczek krwi. Obie wtryskarki wyposażone będą w roboty Wittmann Scara Robotern W8VS2, stoły obrotowe oraz tunel łączący obie maszyny.

Pierwsza wtryskarka produkuje na formie dwukrotnej element nośny wyrobu. Elementy te po odebraniu przez robot Scara Roboter W8VS2poddawane są kontroli optycznej. Po potwierdzeniu jakości wypraski podawane są do specjalnego systemu transportu. Serwoelektryczny liniowy system transportu przemieszcza wypraski do kolejnej wtryskarki. Na maszynie tej kolejny robot Scara Roboter W8VS2 pobiera detale i wkłada je do formy wtryskowej. Na wtryskarce tej detale są obtryskiwane TPE. Po zakończeniu cyklu robot odkłada detale, które pozostają w obszarze czystej strefy maszyny.

Pokazując tę aplikację, Wittmann Battenfeld przedstawia możliwości
wykorzystania wtryskarek MicroPower w produkcji mikrodetali o wysokich wymaganiach jakościowych w stosunku do ich powierzchni. Forma wtryskowa wykonana została przez brytyjską firmę Microsystems UK, lidera w produkcji form wtryskowych do wtrysku mikrowyprasek stosowanych w medycynie, optyce i technologiach związanych z przepływami.

Wysoki połysk powierzchni dzięki BFMOLD i kontroli powierzchni Inline

Na wtryskarce hydraulicznej HM 110/525 ServoPower z systemem automatyzacji Insider, pokazana zostanie produkcja wyrobu o wysokim połysku powierzchni - płyty spłuczki. Produkcja prowadzona będzie z wykorzystaniem formy wtryskowej firmy SAN BFMOLD połączonej z techniką spieniania Cellmould.

Wypraska po odebraniu z formy przez robot W818 zostanie przekazana do
urządzenia kontrolnego. Urządzenie z pomocą metody opracowanej przez PCCL (Polymer Competence Center Leoben) oceni jakość powierzchni detalu, badając jego powierzchnię pod kątem występowania wad powierzchniowych.
W technologii BFMOLD cały obszar formy wykorzystywany jest w fazie chłodzenia lub ogrzewania. Pozwala to na osiągnięcie bardzo równomiernego rozkładu temperatur i szybkie ogrzanie i schłodzenie narzędzia. Technologia ta, w stosunku do innych technik stosowanych dla usunięcia wad wyprasek związanych z jakością powierzchni i naprężeniami wewnętrznymi, umożliwia redukcję czasu cyklu. Dodatkową zaletą technologii jest możliwość eliminacji wad powstałych w skutek łączenia się linii płynięcia.

Czytaj więcej: Targi 791 Wtryskarki 442

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Radziejowicka 108, Adamowizna