Włochy - koniec reklamówek z polietylenu

Nowy centrolewicowy rząd Włoch ma zamiar wprowadzić od początku roku 2010 obowiązek stosowania biodegradowalnych reklamówek sklepowych. Włochy podążają śladem Francji, która kilka miesięcy temu głosowała za podobna ustawą wchodzącą w życie od 2009 roku.

Ustawa zakaże zarówno produkowania, jaki i używania sklepowych siatek produkowanych z tworzyw pochodzących z ropy naftowej. Ma to pomóc w ograniczaniu odpadów niebezpiecznych dla środowiska, zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych i w ten sposób pomóc spełnić wymagania Protokołu z Kyoto, który zobowiązuje Unię Europejską do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 8 procent w okresie od 1990 do 2008-2012.

Grupy handlowe reprezentujące przemysł tworzyw sztucznych zwracają uwagę na koszty jakie poniosą przetwórcy przy zmianie produkcji na folie z biopolimerów, a także koszt samych reklamówek, które będą około dwa razy droższe od tych z polietylenu. Powstaje także problem przydatności materiałów biodegradowalnych do tego celu oraz dostępności takich materiałów – obecne moce produkcyjne biopolimerów we Włoszech są szacowane na tylko około 8000 ton rocznie.

Włoskie stowarzyszenie rolnicze Coldiretti szacuje, że do wyprodukowania wystarczającej ilości biopolimerów potrzebnych do nowych reklamówek będą potrzebne plony z około 200.000 hektarów ziemi.

Niektóre z supermarketów już wykorzystują biodegradowane reklamówki - przykładem może być Coop Italia. Jednak siatki, których używa Coop są zrobione z mieszanki polietylenu z dodatkami wspomagającymi utlenianie, co nie będzie dozwolone przez nową ustawę.

Nowa ustawa musi jeszcze zostać przegłosowana, jednak wszystko wskazuje na to, że nie będzie z tym problemów. Została ona już zatwierdzona przez komisję ds. środowiska w niższej izbie włoskiego parlamentu.