Włoskie konsorcjum Corepla kończy 25 lat

Włoskie konsorcjum Corepla…

Ile Włosi wiedzą na temat plastiku i recyklingu? Według ankiety Ipsos-Corepla, Włochy są bardziej świadome ekologicznie niż im się z pozoru wydaje.

Postrzeganie przez obywateli Włoch zagrożenia klimatycznego rośnie z roku na rok, podobnie jak ich świadomość i potrzeba przyjmowania coraz bardziej zrównoważonych zachowań. Tak wynika z wyników badania Corepla, przeprowadzonego przez Ipsos i zaprezentowanego w Rzymie na konferencji "Ewolucja Konsorcjum między wyzwaniami a innowacjami", zorganizowanej z okazji 25-lecia działalności Konsorcjum.

Podczas spotkania, które odbyło się w obecności reprezentantów instytucji i przedstawicieli świata akademickiego, gospodarczego i naukowego, Corepla sporządziła wstępny bilans działalności obejmujący ostatnie 25 lat. Bilans pozytywny, z którego wynika, że Włochy mogą pochwalić się doskonałym systemem - na poziomie europejskim - w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu opakowań oraz złożonym łańcuchem przemysłowym, który przynosi niesamowite rezultaty.

- Ta rocznica świadczy o wejściu konsorcjum Corepla w pełną dojrzałość; świadome swojej siły i wyjątkowości, może ono skupić się na przyszłości, na nowych wyzwaniach, odkrywając, że nie jest już tylko podmiotem działającym na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, ale także motywatorem zmian - stwierdził prezes Corepla, Giorgio Quagliuolo. - Dziś Corepla odgrywa decydującą rolę na ścieżce transformacji ekologicznej, którą nasz kraj podąża, stawiając sobie precyzyjne i ambitne cele, aby sprostać wymaganiom europejskim. Nasze zaangażowanie jest stałe, o czym świadczy codzienny dialog prowadzony ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz nasze działania informacyjne i uświadamiające w kwestiach zbiórki i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, a także nasz coraz bardziej innowacyjny wkład.

Badanie Ipsos: Ile Włosi wiedzą o gospodarce o obiegu zamkniętym i recyklingu tworzyw sztucznych?

Jak pokazuje badanie Ipsos, z biegiem lat wrażliwość i zainteresowanie obywateli kwestią selektywnej zbiórki odpadów znacznie wzrosły; dla 22% Włochów prawidłowe sortowanie odpadów jest najważniejszym zachowaniem, które należy wprowadzić w życie w celu ochrony środowiska, a dla 15% fundamentalne znaczenie ma rozpoczęcie ograniczania ilości odpadów poprzez ponowne wykorzystanie przedmiotów zamiast ich wyrzucania. 66% badanych zdaje sobie sprawę ze znaczenia koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, 88% jest świadomych, że przyczynia się ona do korzyści dla środowiska, ale tylko 38% jest świadomych, że może być dźwignią wzrostu gospodarczego.

W porównaniu do ostatnich dziesięcioleci, sortowanie plastiku stało się łatwiejsze dla obywateli, którzy proszą gminy i instytucje o bardziej szczegółowe informacje na temat opakowań, a 91% z nich uważa, że rząd i instytucje powinny robić więcej w zakresie uświadamiania ludzi na temat plastiku i jego recyklingu, inwestując przy tym zasoby w taki sposób, by wszystkie rodzaje plastiku w 100% podlegały recyklingowi i by wzmocnić infrastrukturę odpowiedzialną za gospodarkę odpadami.

Badanie pokazuje również, że Włosi doskonale wiedzą, że butelki, buteleczki i pojemniki trafiają do selektywnej zbiórki odpadów, ale mają wiele wątpliwości co do tubek i opakowań styropianowych. W ten sposób kształtuje się zapotrzebowanie na stały i coraz bardziej ujednolicony system komunikacji w zakresie metod i logiki segregacji materiałów nadających się do recyklingu.


tavola-rotonda
Fot.: Corepla

Corepla: dane liczbowe

Konsorcjum jest jednym z podmiotów, które od 1997 r. wniosły największy i najbardziej konkretny wkład w podnoszenie świadomości społecznej na temat kultury obiegu zamkniętego, recyklingu i odzysku opakowań z tworzyw sztucznych. Dziś Corepla stoi na czele łańcucha wartości tworzonego przez firmy członkowskie konsorcjum i systemu, który odgrywa cenną rolę gospodarczą i społeczną dla Włoch, i który nieprzypadkowo uczynił ten kraj doskonałym w skali Europy w dziedzinie zrównoważonego zarządzania opakowaniami z tworzyw sztucznych.

- Corepla zobowiązuje się zagwarantować, że opakowania zbierane selektywnie są wysyłane do recyklingu i odzysku w sposób wydajny, skuteczny i ekonomiczny - powiedział prezes Quagliuolo. - W ciągu ostatnich 25 lat zbiórka opakowań z tworzyw sztucznych wzrosła ze 114 000 ton do 1 500 000 ton (+1 216%), lub z 1,9 kg do 25 kg na mieszkańca. Jeśli chodzi o materiały wysyłane do recyklingu, Włochy przeszły z 228 000 ton do ponad 1 050 000 ton: to świetny wynik, osiągnięty dzięki rozbudowanej sieci, która obecnie obejmuje 31 sortowni i 92 zakłady recyklingu w całym kraju.

Odsetek objętych systemem gmin również wzrósł wykładniczo, z 77% w 2002 r. do 99% obecnie. W tym samym czasie liczba firm członkowskich reprezentujących branżę opakowań z tworzyw sztucznych - producentów surowców, producentów opakowań, użytkowników, którzy samodzielnie produkują własne opakowania i recyklerów - podwoiła się z 1216 do 2480.  

Wyzwaniem dla konsorcjum i całego sektora w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym będzie teraz podniesienie świadomości na temat prymatu włoskiego systemu wśród obywateli i praca nad codziennymi praktykami dotyczącymi recyklingu, w celu zapewnienia aktualnych informacji wspierających jego poprawność.