Wschodnie Dni Kooperacji

Wschodnie Dni Kooperacji

W dniach 19-21 listopada 2019 r. w Targach Lublin odbędzie się czwarta edycja targów Wschodnie Dni Kooperacji. Jest to wydarzenie o charakterze targowym organizowane w celu stworzenia miejsca spotkań dla środowiska podwykonawców przemysłowych i przedstawicieli zakładów produkcyjnych z kraju i zagranicy. 

W ramach Targów swoją ofertę zaprezentują przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie wysokiej jakości obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji komponentów oraz usług na zlecenie średnich, dużych oraz korporacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Wschodnie Dni Kooperacji to doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów handlowych w gronie branżowych specjalistów. Znajdą się wśród nich, przede wszystkim, osoby odpowiedzialne za zamówienia usług podwykonawczych, bądź zainteresowane inwestycjami w nowe technologie przemysłowe, zwłaszcza przedstawiciele branży motoryzacyjnej, lotniczej i energetycznej. 

Dla zwiedzających z branży przemysłowej uczestnictwo w targach jest bezpłatne po rejestracji. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej www.kooperacja.targi.lublin.pl. 

Zakres tematyczny Wschodnich Dni Kooperacji:

  • Obróbka metali.
  • Obróbka tworzyw sztucznych.
  • Produkcja metali oraz metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń.
  • Elektrotechnika.
  • Usługi dla przemysłu, w tym: badania, projektowanie, szkolenia, doradztwo,

Wschodnie Dni Kooperacji odbywają się wspólnie z Targami Energetycznymi Energetics - jednym z najważniejszych w Polsce spotkań przedstawicieli sektora energetycznego.

Podczas IV edycji Wschodnich Dni Kooperacji nie zabraknie również Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa. Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa została założona w listopadzie 2017 r. przez 18 Fundatorów: firmy produkcyjne, szkoły wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu, wyrażających wolę współpracy na rzecz rozwoju branży motoryzacyjnej i maszynowej oraz branż pokrewnych, a także zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności regionów w kluczowym obszarze, jakim jest przemysł. 

Od lutego 2018 r. Fundacja pełni funkcję Koordynatora Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, w którym obecnie uczestniczą 24 podmioty. Utworzenie tych organizacji poprzedzone było analizą sektora przemysłu w Lublinie i regionie oraz szczegółową weryfikacją potrzeb pracodawców. 

Celem Fundacji i Klastra jest stworzenie platformy współpracy, która pozwoli jego uczestnikom na efektywne połączenie oraz wykorzystanie potencjału uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych i przedsiębiorstw w celu ułatwienia transferu wiedzy, doświadczeń, a także innowacji pomiędzy ich Uczestnikami.


Czytaj więcej:
Targi 1179