Wstępne wyniki Ergisu gorsze od oczekiwań

Wstępne wyniki Ergisu gorsze…
Według opublikowanych przez Grupę Ergis wstępnych wyników finansowych firma zanotowała w III kwartale br. przychody w wysokości 167,6 mln zł (o 1,2 proc. niższe niż w analogicznym okresie ub.r.), zysk operacyjny na poziomie 3,8 mln zł (spadek o 50 proc.), zysk brutto w kwocie 2,5 mln zł (spadek o 59,7 proc.), EBITDA w wysokości 10,5 mln zł (spadek o 21 proc.) oraz zysk netto na poziomie 2,2 mln zł (spadek o 58,5 proc.). Jednocześnie wstępne wyniki osiągnięte w pierwszych dziewięciu miesiącach br. były lepsze od uzyskanych w analogicznym okresie 2014 roku.

Zdaniem zarządu wpływ na zrealizowane wyniki miał splot niekorzystnych zjawisk rynkowych. Niższa niż oczekiwano była sprzedaż twardych laminatów do żywności, wynikająca z ulokowania części zamówień u konkurencji przez klientów, obawiających się perturbacji związanych z transferem linii produkcyjnych z Gallina do Berlina. Poskutkowało to marżą niższą o 2 mln zł niż przewidywano. Transfer linii jest już obecnie zakończony i Grupa dysponuje tymi samymi co pierwotnie mocami produkcyjnymi.

W raportowanym okresie utrzymywała się ponadto bardzo niekorzystna relacja ceny zakupu płatków PET z recyklingu do ceny zakupu granulatu PET, niwelująca przewagę konkurencyjną przy produkcji z płatka. Wpłynęło to na obniżenie marży o kolejne 2 mln zł. Większe niż oczekiwano były trudności w rozwoju sprzedaży taśm PET po podwojeniu mocy produkcyjnych z nowo zainstalowanej linii. W ten sposób marża obniżyła się o ok. 1,5 mln zł. Na spadek marży o ok. 1 mln zł miała również wpływ mniej korzystna, od oczekiwanej po drugim kwartale, struktura sprzedaży folii stretch PE. W ocenie zarządu związana ona była z wstrzymywaniem zakupów przez klientów, oczekujących dalszych spadków cen polietylenu.

Oczekiwane przez rynek korzyści, jakie miałaby odnieść Grupa w związku z zapoczątkowanym w trakcie kwartału spadkiem cen surowców, znacząco odbiegały od tych możliwych do uzyskania, gdyż w rzeczywistości spadek cen polimerów był mniejszy, niż obserwowany spadek cen produktów ropopochodnych - czytamy w komunikacie spółki. Spadek cen surowców przełożył się na silną presję cenową ze strony klientów, podczas gdy w skali całego kwartału średnie ceny surowców kształtowały się na poziomie zbliżonym do poprzedniego. Ponadto, przy niższej niż oczekiwano sprzedaży, przeszacowanie zapasów wyrobów gotowych i surowców wpłynęło niekorzystnie na wynik finansowy kwartału.

- Trzeci kwartał br. był trudny dla Grupy, a osiągnięte wyniki trudno uznać za satysfakcjonujące - powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA. - Zbieg niekorzystnych okoliczności i zjawisk rynkowych spowodował spadek marży osiąganej przez Grupę o ok. 6,5 mln zł. Mimo tego, tegoroczne wyniki po dziewięciu miesiącach są lepsze od osiągniętych w analogicznym okresie 2014 r.

Dotychczas Grupa Ergis nie podawała do wiadomości publicznej prognoz ani wstępnych wyników. Niemniej Grupa podjęła decyzję o przedstawieniu wstępnych danych za III kwartał 2015 roku, gdyż - w przekonaniu zarządu - wyniki odbiegają od oczekiwań akcjonariuszy i zarządu, a fakt ten może stanowić istotną dla akcjonariuszy informację.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska