Wstępne wyniki Grupy Ergis po I półroczu 2017 roku

Wstępne wyniki Grupy Ergis po I półroczu 2017 roku
Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku. Grupa zanotowała przychody w wysokości 373,5 mln zł (wzrost o 6,6%), wynik EBITDA sięgający 33,9 mln zł (wzrost o 1,4%), wynik operacyjny wynoszący 22,3 mln zł (wzrost o 6,9%) oraz zysk netto w wysokości 16,4 mln zł (wzrost o 17,2%). W omawianym okresie zadłużenie odsetkowe zmniejszyło się o 2%.

Wzrost rentowności wynika przede wszystkim ze zwiększenia sprzedaży innowacyjnej folii stretch nanoErgis o 26%. Do wzrostu sprzedaży przyczyniły się także rozwój sprzedaży twardych folii opakowaniowych oraz miękkich folii z PVC. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 7% (mimo spadku kursu Euro o ok. 5%), a sprzedaż w Polsce wzrosła o prawie 6%.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanym terminie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego, czyli 7 września 2017 r.

11 lipca, czyli przed pierwotnie zakładanym terminem, Grupa uruchomiła kolejną linię do produkcji folii nanoErgis w zakładzie w Oławie.

Grupa rozpoczęła inwestycję w nową linię do produkcji folii i laminatów z PET w MKF-ERGIS GmbH w Berlinie.

Wyniki za I półrocze 2017 roku rok oceniam jako dobre, mimo bezprecedensowego wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz surowców i energii. Jestem zadowolony z wyników sprzedaży, która wzrosła poza Polską o 7%, a w kraju o prawie 6%. Konsekwentne wdrażanie nowych produktów i technologii (nanoErgis) oraz skuteczna restrukturyzacja przeprowadzona w poprzednich latach pozwoliły nam w kolejnym kwartale tego roku zrealizować wynik lepszy rok do roku – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

Realizując nasze zapowiedzi, w lipcu, czyli przed pierwotnie zakładanym terminem, uruchomiliśmy kolejną linię do produkcji folii nanoErgis w zakładzie w Oławie. Rozpoczęliśmy inwestycję w nową linię do produkcji folii i laminatów z PET w MKF-ERGIS GmbH w Berlinie - dodał Tadeusz Nowicki.

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2016 roku przychody Grupy przekroczyły 696 mln zł.

Źródło: Grupa Ergis


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska