Wtryskiwanie tworzyw ciekłokrystalicznych

Stopy LCP nie działają korodująco, ale z uwagi na zawartość włókna szklanego lub wzmacniaczy mineralnych powodują ścieranie. Trwałość cylindra i ślimaka można przedłużyć stosując specjalne gatunki stali i metody obróbki. Ta sama uwaga dotyczy zaworu zwrotnego. Ponieważ warunkiem powstawania jednolitej poduszki stopu, niezbędnej podczas docisku jest niezawodne działanie zaworu zwrotnego, dlatego też zawór ten należy regularnie kontrolować.

Granulaty LCP mają często granulat o wielkości zredukowanej do 2-3 mm, dzięki czemu można do przetwórstwa stosować ślimaki o małej średnicy, a tym samym o mniejszej głębokości zwojów. Granulat należy suszyć w suszarce z obiegiem suchego gorącego powietrza przez jedną – cztery godziny aż do uzyskania resztkowej zawartości wilgoci poniżej 0,01 proc. Ponieważ stop ma bardzo małą lepkość, to zaleca się przy rozruchu wtryskarki niewielkie ciśnienie wtrysku i bardzo wczesne załączanie docisku.

Przy przetwórstwie należy ustawić temperaturę cylindra o 30 st. C niższą od temperatury przetwórstwa i rozgrzewać cylinder przez 20 minut. Trzeba też podnieść temperatury do poziomu wymaganego podczas przetwórstwa oraz uplastyczniać przy niewielkim ciśnieniu spiętrzenia i małej liczbie obrotów ślimaka (prędkość obwodowa maks. 0,2 m/s). Prędkość wtrysku powinna być tak duża, by czas napełniania wynosił zaledwie 0,3 do 0,5 s, przy czym najczęściej wystarcza czas docisku około 1 s.

Tworzywa ciekłokrystaliczne

Specyficzne cechy tworzyw ciekłokrystalicznych należy uwzględniać już przy projektowaniu formy. W przypadku wlewu z zimnym kanałem zalecane jest stosowanie kanałów o średnicy 1,5 razy większej od grubości wypraski.

Wystarczające ogrzewanie wskutek ścinania podczas wtrysku zapewnia przewężka o grubości równej 0,5 do 0,7 grubości wypraski. Przy stosowaniu systemu gorących kanałów należy przewidzieć krótki fragment zimnego wlewu z łapaczem przechłodzonego korka, w przeciwnym razie zimne cząsteczki z przewężki dyszy gorącokanałowej mogłyby uszkadzać delikatne fragmenty gniazda, jak np. cienkie rdzenie boczne.

Ponadto ważne jest, aby podczas procesu napełniania stop nie zatrzymywał się, gdyż mogłoby to powodować miejscowe zakrzepnięcia czoła płynięcia, czego następstwem może być uszkodzenie formy lub niepełne napełnienie gniazda. Zarówno z tego powodu, jak i ze względu na dużą prędkość wtrysku należy zapewnić dobre odpowietrzanie formy. I wreszcie ważne jest poprawne termostatowanie i jednorodność termiczna powierzchni gniazd od 80 do 100 st. C, ponieważ w takich warunkach skurcz będzie bardzo mały.

Wykorzystano materiały firmy DuPont.