Wtryskiwanie tworzyw z dodatkiem środka uniepalniającego

Wtryskiwanie tworzyw z dodatkiem środka uniepalniającego
Wtryskiwanie tworzyw z dodatkiem środka uniepalniającego jest zadaniem trudnym. W tym celu warto choćby poznać charakterystyczne cechy gorącego kanału.

Tworzywa sztuczne z dodatkiem środka uniepalniającego należy wtryskiwać w jak najniższej temperaturze. Prawidłowo dobierając zespół uplastyczniania oraz gorący kanał i formę, można wyeliminować nadmierne ścinanie i lokalne przegrzania. W przeciwnym razie środek ten może zacząć reagować już podczas przetwórstwa.

Środki uniepalniające zmniejszają zapalność i palność tworzyw sztucznych. Różnią się jednak sposobem działania. Mogą np. wiązać płomień wskutek działania chemicznego, osłaniać miejsce płonące warstwą ochronną lub schładzać w wyniku odszczepiania wody.

Środek uniepalniający najczęściej zaczyna działać dopiero po przekroczeniu określonej temperatury i dlatego temperatura wtryskiwania tworzywa musi być niższa od temperatury granicznej. Tworzywa z dodatkiem środka uniepalniającego jako mniej stabilne termicznie przetwarza się najczęściej w nieco niższych temperaturach niż odpowiadające im tworzywa bazowe. Szczególnie ważne jest ścisłe przestrzeganie temperatur przetwórstwa zalecanych przez producenta i unikanie przypadkowego ogrzania wskutek ścinania.

Wtryskiwanie tworzyw z dodatkiem środka uniepalniającego

Do przetwórstwa tworzyw z dodatkiem środka uniepalniającego zalecane są zespoły uplastyczniające zabezpieczone przed korozją. Ponadto gorący kanał i forma muszą być wykonane z odpowiednich materiałów. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prosta. Otóż niektóre środki uniepalniające działają korodująco, gdyż pod wpływem wody mogą powstawać kwasy. Dlatego też przy przetwórstwie poliamidu z dodatkiem środka uniepalniającego dopuszczalna resztkowa zawartość wilgoci nie może przekraczać 0,2 proc.

Charakterystyczne cechy tworzyw sztucznych z dodatkiem środka uniepalniającego należy uwzględniać już przy projektowaniu form wtryskowych, a zwłaszcza systemów gorącokanałowych.

Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą tworzyw technicznych wolno stosować wyłącznie naturalnie zbalansowane rozdzielacze GK, tzn. rozdzielacze, w których wszystkie drogi płynięcia od dyszy maszyny do każdej z przewężek mają identyczną długość.