Wtryskiwanie tworzyw z dodatkiem środka uniepalniającego

Ponadto niezbędna jest skuteczna izolacja termiczna pomiędzy ogrzanym do temperatury stopionego tworzywa rozdzielaczem GK a chłodzoną formą wtryskową. Izolację taką zapewniają jak największa szczelina powietrzna, małe powierzchnie styku oraz stosowanie materiałów źle przewodzących ciepło - takich jak ceramika - na wszystkie potrzebne podpory mechaniczne.

Dla zapewnienia dobrego przenoszenia ciepła grzejniki w rozdzielaczu, GK powinny być zalewane, a nie tylko wkładane lub wciskane. Grzejniki rozmieszczone symetrycznie zapewniają równomierny rozkład temperatur. Z uwagi na ograniczony czas przebywania stopu w kanale nie może być żadnych martwych naroży. Dlatego też zmiany kierunku powinny być wymuszone przez dzielone wstawki, zalane wkładki lub dokładnie pozycjonowane zatyczki.

Ponieważ systemowi GK stawiane są duże wymagania pod względem szczelności, należy uwzględniać wytrzymałość mechaniczną, a zwłaszcza ugięcie w obszarze centrowania.

Wtryskiwanie tworzyw z dodatkiem środka uniepalniającego

Ogrzewanie dysz GK powinno mieć odpowiednio dobrany rozkład mocy. Wymienne torpedy umożliwiają dostosowanie dysz o kształcie podstawowym do różnych typów przewężek; ponadto - w razie zużycia - torpedy dysz można szybko wymienić przy niewielkim nakładzie kosztów.

Skłonność do ciągnięcia nitki lub kroplenia można zredukować stosując dysze z torpedą przewodzącą ciepło. Dobra izolacja termiczna w obszarze dyszy jest jeszcze ważniejsza niż w rozdzielaczu GK. Zła izolacja termiczna jest przyczyną niedopuszczalnie wysokich temperatur lokalnych, a to może powodować, iż środek uniepalniający zacznie reagować już podczas przetwórstwa.

Następstwem tego jest nie tylko utrudnienie przetwórstwa, lecz także zbyt mała zawartość środka uniepalniającego w wyprasce.

Do dokładnego prowadzenia temperatury potrzebny jest oddzielny obwód regulacji dla każdej dyszy. Regulator o charakterystyce PID zapewnia znacznie dokładniejszą regulację temperatury niż prosty regulator dwupunktowy. Ponadto regulator musi reagować szybko, aby zwłaszcza przy wtryskiwaniu mniejszych wyrobów, które wymagają krótkich czasów wtrysku, wyeliminować możliwość niepożądanego ogrzewania wskutek ścinania.