Wydajniejsze projektowanie z dokumentacją VISI Modelowanie

Wydajniejsze projektowanie z dokumentacją VISI Modelowanie
Osoby korzystające z popularnego oprogramowania mogą teraz pobrać dokumentację techniczną VISI Modelowanie, zawierającą szereg szczegółowych wskazówek dotyczących modelowania bryłowego, powierzchniowego i hybrydowego. Zapoznanie się z dokumentem ma umożliwić użytkownikom wydajniejsze projektowanie.

VISI Modelowanie pozwala na szybkie i zaawansowane modelowanie bryłowe oraz powierzchniowe oparte na jądrze graficznym Parasolid. Funkcjonalności modelowania, w połączeniu z technologią powierzchniowej analizy kształtu i zaawansowanego szkicowania 2D, pozwalają na elastyczność budowy oraz edycję lub naprawę najbardziej złożonych projektów 3D. Moduł CAD oprogramowania VISI zawiera w sobie szereg poleceń do tworzenia powierzchni, łącznie z powierzchnią tworzoną automatycznie - Auto Constrained Surface.

Dokumentacja zawiera opis wszystkich dostępnych poleceń, zarówno z menu głównego, jak i z menu bocznego, odnoszących się do edycji już utworzonych elementów, tworzenia zarysu, modelowania powierzchniowego, tworzenia siatki trójkątów, wykorzystania operacji Boole'a oraz zaawansowanego modelowania wykorzystującego deformacje.

VISI Modelowanie


Dokumentacja zawiera szczegółowy przykład szkicowania 2D przeprowadzający użytkownika przez cały proces wykonania rysunku płaskiego. Z kolei wykonanie modelu 3D opisuje w sposób szczegółowy ostatni rozdział dokumentacji. Przykład zawiera opis modelowania elementu z użyciem części standardowych oraz etap generowania dokumentacji płaskiej z modelu trójwymiarowego.

VISI Modelowanie


Dokumentację techniczną VISI Modelowanie można pobrać ze strony internetowej firmy Nicom, polskiego dystrybutora VISI.

Czytaj więcej: Oprogramowanie 201

brak
 

Autoryzowany dystrybutor: Visi, Edgecam, Radan, Alphacam

Polska