Wymagania wobec wyprasek w przetwórstwie tworzyw

Wymagania wobec wyprasek w przetwórstwie tworzyw
Określenie jakości detali wyprodukowanych na wtryskarce odbywa się na podstawie obserwacji wzrokowych i badań laboratoryjnych.

Operator wtryskarki może wykryć wzrokowo takie wady jak przetryski, ślady przypalenia (przegrzania) itp. Problemy te zazwyczaj można usunąć zmieniając parametry wtrysku lub konstrukcję formy. W przypadku wielu tworzyw nieprawidłowości takie jak zanieczyszczenia, pustki (jamy usadowe), zapadnięcia najłatwiej jest wykryć poprzez oświetlenie detali standardową lampą lub oglądając detal pod światło. W niektórych przypadkach przeprowadzić można badanie mikroskopowe - powiększenie od 10 do 100 razy - w celu zbadania małych lecz istotnych szczegółów wypraski. Będą to pustki (jamy usadowe), krystalizacja i zanieczyszczenia. Istnieje kilka powszechnie występujących problemów, pogarszających wygląd i zmniejszających wytrzymałość wyprasek poliamidowych.

Najważniejsze z nich wymieniono poniżej.

Kolor - ocenie poddana może być sama barwa jak i równomierność rozkładu koloru w całym detalu. Elementy odbarwione należy uznać za braki i nie kierować ich do ponownego przetworzenia.

Kratery - rozległe wady tego rodzaju można zauważyć już przy maszynie jednakże niewielkie kratery mogą pozostać niezauważone, o ile nie przeprowadzi się dokładnego badania wzrokowego.

Obserwacja kraterów występujących w niewielkich ilościach może również być wskazówką co do zjawisk zachodzących w wtryskarce, mogących doprowadzić do intensywnego występowania tej wady. Kratery zazwyczaj powstają jako wynik nadmiernej wilgotności lub nadmiernej temperatury.

Przetrysk - najprostszą metodą wykrycia przetrysku jest badanie wzrokowe

Ślady przegrzania - można je wykryć już przy wtryskarce. Przyczyną ich powstawania jest brak odpowietrzenia formy.

Niewystarczające wypełnienie formy - większość takich defektów daje się łatwo wykryć przy maszynie, jednakże małe zagłębienia mogą być spowodowane niecałkowitym wypełnieniem.

Linie łączenia - obecność widocznych linii łączenia jest defektem kosmetycznym ale może również spowodować spadek wytrzymałości detali.

Zanieczyszczenie - zanieczyszczenia powierzchniowe często wykryć można przy maszynie. Zanieczyszczenia wewnętrzne w cienkich fragmentach detali często dają się zlokalizować podczas oglądania detali w silnym świetle. Do wykrycia małych zanieczyszczeń posłużyć się można mikroskopem.

Wykończenie - dokładność odtworzenia powierzchni gniazda formy, a także obecność niepożądanych rys wykryć można metodą wzrokową.

Nieroztopione cząstki - Często dają się zauważyć podczas wzrokowej kontroli detali. Mają wygląd odrębnych wtrąceń o wyróżniającym się kolorze.

Pustki (jamy usadowe) - W cienkich przekrojach puste miejsca można wykryć oglądając detal pod światło o dużym natężeniu. Puste miejsca o małych rozmiarach można zlokalizować za pomocą mikroskopu, podczas oglądania detali pociętych na mniejsze fragmenty.