Wyniki Grupy Ergis po I półroczu 2018 roku

Wyniki Grupy Ergis po I półroczu… Przychody Grupy ERGIS wzrosły po pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku o 7,5 proc., do 398,5 mln zł. EBITDA spadł o 15,3 proc, do 28,5 mln zł, zysk operacyjny spadł o 26 proc., do 16,6 mln zł, natomiast zysk netto był niższy o blisko 29 proc. rok do roku i wyniósł 11,3 mln zł.

W I półroczu Grupie sprzyjał silny popyt na rynku krajowym i dobra sprzedaż folii stretch oraz taśm PET. Wzrosła także sprzedaż opakowań drukowanych. Jednak z drugiej strony odczuwalny był wzrost kosztów pracy. Wyniki Grupy obciążały też niekorzystne ceny surowców – wiele z nich wzrosło (PET) lub utrzymywało się na wysokim poziomie (PVC). Negatywnie na wyniki wpłynęła też niższa rentowność na sprzedaży twardych folii i laminatów do pakowania żywości.

- Cieszy nas dynamika wzrostu przychodów, wskazująca na umacniającą się pozycję firmy na rynku. Z kolei za spadek zysków rok do roku odpowiada wzrost kosztów pracy i utrzymująca się niekorzystna sytuacja na rynku surowcowym, w szczególności wzrost ceny PET oraz utrzymywanie się wysokiej ceny PVC. Przedstawione wyniki dają nadzieję na powrót do rentowności obserwowanej w ubiegłych latach, o ile ustabilizuje się sytuacja na rynku pracy w Polsce. To przyniosłoby interesariuszom pełnię korzyści z wypracowanego wzrostu sprzedaży - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis.

Źródło: Grupa ERGIS

Czytaj więcej:
Folia 364