Wyniki finansowe Polwax za rok 2015

Wyniki finansowe Polwax za rok 2015
Polwax opublikował pełne dane finansowe za 2015 rok. Przychody spółki wyniosły 280,7 mln zł i były wyższe o 8,7% niż rok wcześniej. EBITDA za 2015 rok wyniosła 34,2 mln zł i wzrosła o 10% w stosunku 2014 roku, kiedy to wynosiła 30,8 mln zł. Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 23,85 mln zł, czyli o 1,44 mln tj. o 6,4% większy.

Kolejny rok z rzędu zmniejszył się udział w sprzedaży wyrobów do produkcji zniczy i świec z 58,1% w 2014 do 55% w 2015 roku. Więcej sprzedano natomiast wysokomarżowych, specjalistycznych produktów dla przemysłu.

- Nasze wyniki to najlepsze potwierdzenie konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju. Za każdym sukcesem stoi planowanie, dyscyplina kosztowa i systematyczne wdrażanie nowych produktów. U nas ten sposób się sprawdza – zdecydowanie podkreśla Dominik Tomczyk, prezes zarządu Spółki.

Miliony na bieżące inwestycje

W 2015 roku Polwax zrealizował kilkanaście inwestycji na łączną kwotę ponad 9,5 mln złotych. Po zakupie wielokrotnie już opisywanych laboratorium w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach, sporo wydano na sprzęt analityczny.

- Nie da się ukryć, że mając na uwadze planowaną budowę instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w Czechowicach-Dziedzicach najważniejszym elementem zakupu było i jest zabezpieczenie operacyjnego funkcjonowania Spółki od strony analityki laboratoryjnej. – zapewnia prezes Tomczyk.

Ale to nie wszystko. Zakupiono i zmodernizowano zbiorniki DRW100 w Czechowicach-Dziedzicach, o pojemności 4900 tys. m3., przewidziane docelowo do współpracy z projektowaną instalacją odolejania. W Jaśle zbudowano nowoczesny zbiornika na emulsje o poj. 60 m3, który w istotny sposób poprawi zdolności produkcyjnych wydziału produkcji emulsji w Jaśle.

Coraz bliżej projektu „Future”

Od dostawcy technologii, firmy Thyssen Krup, Polwax otrzymał już pełny projekt bazowy planowanej nowoczesnej instalacji odolejania rozpuszczalnikowego. Aktualnie trwają prace nad wyceną wartości inwestycji. Równolegle przygotowywany jest biznes plan. Spółka analizuje też otoczenie rynkowe, prowadzone są rozmowy z dostawcami surowców i odbiorcami produktów gotowych, które powstaną w nowej instalacji. Latem 2016 roku planowane jest symboliczne wbicie pierwszej łopaty na placu budowy.

- Future to najważniejsza inwestycja naszej Spółki. Nie bez kozery nazwaliśmy ten projekt „Przyszłość”. To on wyznaczy, bowiem nie tylko losy Spółki Polwax, ale także wszystkich akcjonariuszy – powiedział Dominik Tomczyk. - Podczas licznych odbytych rozmów z dużymi graczami na rynku parafinowym w Europie jak i w Ameryce Północnej, sporo naszych rozmówców doskonale orientujących się w rynku produktów parafinowych wyraziła zainteresowanie podpisywaniem już teraz długoterminowych umów na produkty, jakie powstaną z nowej instalacji. To nas utwierdza w przekonaniu, że dokonaliśmy właściwej analizy i oceny rynku. Co więcej potrafiliśmy dokładnie „opisać” rynek oraz jego potrzeb nie tylko na dziś, ale nade wszystko w długoterminowym horyzoncie czasowym – dodaje prezes.

Teraz Biostrateg

Najnowsze wydarzenie to udział Spółki POLWAX w programie BIOSTRATEG realizowanym w ramach programów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, bardzo ciekawym i nastawionym na przemysł spożywczy.

- Już od kilku lat ten segment rynku jest cały czas w polu naszych zainteresowań. Budując instalacje blendingu małotonażowego oraz stawiając pastylkarkę do konfekcjonowania wysokolepkościowych produktów parafinowych, wprowadziliśmy procedury systemu GMP, czyli systemu Dobrych Praktyk Produkcyjnych. Są to procedury w szczególności nastawione na wytwarzanie produktów najwyższej jakości – wyjaśnia prezes Dominik Tomczyk.

Rzeczywiście, program Biostrateg, realizowany pod patronatem NCBiR, pokazuje, że Polwax wchodzi mocno w branżę spożywczą. Mało tego, projekt NOWE OPAKOWANIA Z WYKORZYSTANIEM SUROWCÓW ODNAWIALNYCH I INNOWACYJNYCH IMPREGNATÓW PARAFINOWYCH, jaki będzie realizować w ramach konsorcjum różnych firm, dotyczy także surowców odnawialnych, a więc aspektu ekologicznego. To kolejny krok na drodze do innowacyjności i rozszerzania w przyszłości portfolio produktowego o specyfiki parafinowe w bardzo obiecującym segmencie rynku.

Zakładany czas realizacji projektu Nowe opakowania z wykorzystaniem surowców odnawialnych i innowacyjnych impregnatów parafinowych – max. 36 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji projektu od stycznia 2016 r. Całkowita wartość projektu wynosi 15 549 799 PLN, z czego wartość zadań realizowanych przez Polwax S.A., wynosi 3 225 971 PLN. Wartość dofinansowania przyznanego spółce wynosi 1 890 584 PLN.

Spółka Polwax jest producentem i dystrybutorem rafinowanych i odwanianych parafin, wosków oraz przemysłowych specyfików parafinowych.

Czytaj więcej: Wyniki finansowe 274