Wysoka dynamika sprzedaży Ergis - Eurofilms

Wysoka dynamika sprzedaży Ergis - Eurofilms
Grupa Ergis, jeden z liderów na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce, zanotowała w pierwszym kwartale roku wyraźny wzrost sprzedaży. Firma osiągnęła wynik o 14 proc. lepszy niż przed rokiem, notując sprzedaż na poziomie 154,5 mln zł.

Sprzedaż na krajowym rynku wzrosła o 16,6 proc. w stosunku do uzyskanej w tym samym okresie 2010 r. Osiągnęła poziom 71,22 mln zł. Spółce udało się przełamać negatywną tendencję z poprzednich kwartałów w zakresie sprzedaży zagranicznej. Wzrosła ona o 12,5 proc. do 83,32 mln zł, w porównaniu z tym samym okresem 2010 r.

Na wynik finansowy negatywny wpływ miał za to dalszy wzrost cen wszystkich surowców strategicznych. Idące w górę ceny surowców wykorzystywanych do produkcji folii PET oraz laminatów spożywczych, przy jednocześnie występującym zjawisku spadku rynkowych cen wyrobów gotowych, wpłynęły głównie na obniżenie rentowności spółek niemieckich, które wchodzą w skład całej Grupy Ergis. Zdaniem przedstawicieli firmy w dalszym ciągu utrzymuje się bardzo trudna sytuacja na rynku PET i trudno jest obecnie przewidzieć jak długo będzie trwał kryzys w tym obszarze.

Ważny dla Ergis – Eurofilms jest fakt dalszego skupiania się na inwestycjach. W tej chwili realizuje projekt utworzenia nowego zakładu produkcji folii twardych PVC w Wąbrzeźnie. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę około 22 mln zł. Inwestycja może mieć znaczący pozytywny wpływ na wyniki Grupy w przyszłości, dzięki relokacji środków produkcji i ich skupieniu w jednym miejscu. Firma dąży ponadto do zwiększenia mocy produkcyjnych w segmencie folii stretch w swoim zakładzie w Oławie.

- Pierwszy kwartał roku przyniósł kolejną falę wzrostu cen surowców. W tych zdecydowanie niekorzystnych warunkach rynkowych, wobec braku sukcesu w walce o podwyższenie marż, zredukowanych w poprzednich kwartałach, widoczna jest skuteczność działań mających na celu umocnienie pozycji rynkowej i wzrost sprzedaży – podsumowuje pierwsze trzy miesiące roku Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis-Eurofilms. - Dążymy także do poprawy efektywności. Inwestorzy giełdowi znają już nasze plany dotyczące nowego zakładu produkcji folii twardych PVC w Wąbrzeźnie oraz uruchomienia, ogłaszanej wcześniej, inwestycji w kolejną linię do produkcji folii stretch w Oławie. Jestem przekonany, że będą one miały pozytywny wpływ na wyniki w przyszłości. Spodziewam się również, że niekorzystna tendencja w kształtowaniu się cen surowców również zacznie się odwracać na naszą korzyść.

Czytaj więcej: Rynek 831

brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska