Wysoka jakość recyklingu bezpośrednio z płatków PET

Wysoka jakość recyklingu…

Nowa technologia Engel umożliwia przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w postaci płatków przez wtryskiwanie od razu po przemiale. Innowacja w postaci pominięcia osobnego etapu procesu jakim jest granulacja, znacząco podnosi efektywność energetyczną i kosztową recyklingu tworzyw sztucznych. Na targach K2022, ENGEL po raz pierwszy zaprezentuje na żywo nowy dwuetapowy proces. Na stoisku Engel , w strefie Circular Economy Forum na wolnym powietrzu, między halami 11 i 16 produkowane będą wózki transportowe - tak zwane palety Dolly.

Aby móc przetwarzać płatki podczas wtryskiwania, dwustopniowy proces dzieli procesy plastyfikacji i wtryskiwania na dwa niezależne, choć dopasowane do siebie etapy technologiczne. W pierwszym etapie stapiany jest surowiec, na przykład płatki PET pochodzące z odpadów pokonsumenckich lub poprzemysłowych. Stopione tworzywo jest przekazywane do drugiego ślimaka, gdzie jest wtryskiwane do gniazda formy. W zależności od materiału i zastosowania między agregatem plastyfikującym a agregatem wtryskowym można zintegrować do procesu, filtr stopionego tworzywa i jednostkę odgazowującą. W ten sposób otrzymujemy wysokiej jakości produkty nawet z zanieczyszczonych odpadów z tworzywa sztucznego. Bezpośredni proces przetwarzania płatków PET w porównaniu do przetwarzania regranulatu znacząco poprawia bilans energetyczny i emisji CO2.

Zazwyczaj tworzywa sztuczne z odpadów pokonsumenckich i poprzemysłowych po sortowaniu i oczyszczaniu są mielone, mieszane z innymi składnikami, filtrowane, granulowane i w formie regranulatu wykorzystywane w procesie przetwórczym. Wówczas aż dwukrotnie trzeba stopić tworzywo sztuczne. Granulacja recyklatu jest energochłonnym procesem, który wymaga też z reguły dodatkowych nakładów logistycznych. W dwuetapowym procesie, całkowicie pomija się tę czynność. Zgodnie z obliczeniami Engel, zużycie energii na wytworzenie produktu spada dzięki temu o około 30 procent.

Jednym z celów nowego procesu jest wytwarzanie wielkogabarytowych detali, takich jak palety, skrzynie transportowe i pojemniki na odpady. Często są one już dzisiaj produkowane z materiałów pochodzących z recyklingu. Zintegrowany system odgazowania rozszerza spektrum zastosowań do obszarów przemysłu opakowaniowego i motoryzacyjnego.

engel-at-k-2022-2-stage-process-dolly
Nowy proces skupia się na wielkoobjętościowych detalach, które często już dzisiaj produkuje się z materiałów recyklingowych, np. palety i inne produkty dla logistyki.

Nowa jednostka odgazowująca podwyższa jakość produktu

Konstruktorzy Engel zwrócili szczególną uwagę na jednostkę odgazowującą. Proces odgazowania jest ważny, by stale utrzymywać wysoką jakość produktów. Wilgotność resztkowa czy substancje lotne, pochodzące z odpadów materiałowych lub pozostałości po farbach drukarskich, mogą trafić do filtra stopionego tworzywa. Jeżeli nie usunie się tych związków przed wtryskiwaniem, może to doprowadzić do powstania porów we wnętrzu detalu i defektów na jego powierzchni. Ma to negatywny wpływ na wygląd, ale może też ograniczyć wytrzymałość mechaniczną detalu.

Kolejną, wyjątkową cechą rozwiązania Engel jest to, że pierwszy agregat plastyfikujący w procesie dwuetapowym ma dodatkowe zadanie - buforować surowiec. W ten sposób proces przetwarzania przebiega w sposób ciągły, co pozwala zastosować mniejsze ślimaki, a co za tym idzie zaoszczędzić więcej pieniędzy.

Tradycyjne wtryskarki to podstawa

Engel zademonstruje na targach K wydajność nowego, dwuetapowego procesu na przykładzie produkcji palet Dolly. Na wtryskarce Engel duo 12060H/80Z/900 przetwarzana będzie mieszanka poliolefin z opadów poprzemysłowych.

Instalacje produkcyjne do przetwarzania płatków recyklingowych w nowym dwuetapowym procesie zakładają wykorzystanie tradycyjnych wtryskarek. To także przyczynia się do obniżenia kosztów i przyspieszenia budowy gospodarki obiegu zamkniętego dla tworzyw sztucznych.

Partnerami projektu targowego są firmy: AVK Plastics, producent palet z Holandii pracujący na wtryskarkach Engel duo - częściowo już w nowym procesie dwuetapowym – oraz IPP z siedzibą w Ennepetal, w Niemczech, która specjalizuje się w rozwiązaniach logistycznych dla łańcuchów dostaw. Formę do eksponatu targowego przygotowała firma Haidlmair (Nußbach, Austria), a filtr stopionego tworzywa o wysokiej wydajności do efektywnego usuwania zanieczyszczeń stałych i elastomerowych firma Ettlinger (Königsbrunn, Niemcy). Kolejnym partnerem jest R-Cycle.

Transparentność informacji, konieczna dla recyklingu wysokiej jakości

Palety są zaopatrzone w chip RFID oraz kod QR, nanoszony w procesie etykietowania w formie. Za pomocą kodu QR goście targowi mogą na miejscu pobrać informacje dotyczące materiału i procesu recyklingowego z bazy danych R-Cycle.

Engel przystąpił do społeczności R-Cycle wiosną 2022 roku. Celem tej zewnętrznej inicjatywy skupiającej firmy jest wprowadzenie paszportów dla produktów z tworzyw sztucznych. Już na etapie wytwarzania produktów automatycznie zapisywane będą wszystkie informacje istotne dla recyklingu. Dzięki nim np. sortownie odpadów będą mogły precyzyjniej identyfikować tworzywa sztuczne, nadające się do ponownego wykorzystania, i przygotowywać idealnie oddzielone frakcje materiałów do recyklingu. W ten sposób uda się zatrzymać powszechny dotąd downcycling i zastąpić go recyklingiem tworzyw sztucznych, które na końcu procesu będą miały taką samą lub nawet wyższą jakość.

engel-at-k-2022-2-stage-process-machine
Bazując na tradycyjnej wtryskarce ENGEL duo, stworzono modułowe instalacje do przetwarzania płatków PET. Instalacja na targach K jest wyposażona w filtr stopionego tworzywa o wysokiej wydajności od Ettlingeri w jednostkę odgazowującą.