Wysokowydajne wytłaczarki od battenfeld-cincinnati

BCtouch UX: poszerzone funkcje sterowania i monitoringu dla „Przemysłu 4.0”

Przedstawione po raz pierwszy na targach K 2016 nowe sterowanie BCtouch UX posiada intuicyjną nawigację menu, które opiera się na koncepcjach nowoczesnych mediów komunikacyjnych. Zaprojektowany z pomocą ekspertów nowoczesny interfejs użytkownika, oferuje wraz z zoomem multitouch oraz funkcjami move i slide podobną koncepcję obsługi jak w przypadku tabletów, czy telefonów komórkowych. Dzięki nowatorskiemu podglądowi kokpitowemu można szybko określić stan procesu całej linii. Budowa strony poglądowej oraz nawigacji menu wynikają bezpośrednio z konfiguracji linii.

Dobrze znany już ergonomiczny system terminala battenfeld-cincinnati z możliwością obracania i pochylania został zachowany i dopasowany do 21,5” poziomego wyświetlacza multitouch.

Dzięki najnowocześniejszym funkcjom sterowanie BCtouch UX wspiera efektywne planowa-nie produkcji i zapobiegawczą konserwację. Dzięki centralnej rejestracji wszystkich para-metrów procesu możliwy jest także monitoring energii, jak tworzenie wykresów energii w czasie i w zależności od dowolnie wybranego parametru produkcji. Dzięki temu określić można punkt pracy, przy którym linia pracuje z optymalną efektywnością zasobów.

Poza tym BCtouch UX spełnia przyszłe wymagania w odniesieniu do połączenia z serwerem i mobilnymi urządzeniami końcowymi. W ten sposób jest też zgodne z założeniami dla obszernego zapisu danych procesu i analizy oraz dla wertykalnego włączenia w myśl Przemysłu 4.0.

FDC (fast dimension change) linie do rur z poliolefin dla większej elastyczności i oszczędności kosztów ze zmianą wymiarów rur inline

System FDC („Fast Dimension Change“) firmy battenfeld-cincinnati w zakresie kompletnych linii obejmuje zakres średnic rur pomiędzy 90 a 630 mm; jest to obecnie unikalne na rynku. Poszczególne komponenty do doposażenia są dostępne dla średnic rur do 1.200 mm.

W pełni zautomatyzowany system zmiany wymiarów rur o szerokim zakresie średnic po-zwalający nie tylko na zmianę średnicy zewnętrznej, ale także grubości ścianki rury w trakcie produkcji jest perfekcyjnie dopasowany od głowicy aż po urządzenie tnące dzięki czemu zmiana wymiarów może rozpocząć się poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Również zmiany koloru mogą następować szybciej. Dzięki krótszym czasom przestojów podczas przezbrajania zwiększa się elastyczność produkcji i zrealizowane mogą zostać znaczące oszczędności materiałowe.

System FDC („Fast Dimension Change“) firmy battenfeld-cincinnati


W zakładzie duńskiej firmy Emtelle, jednego z klientów battenfeld-cincinnati, zmiana na inną średnicę rury trwa tylko 20 minut; przezbrojenie na inny automatyczny zakres wymiarowy – np. z 200 do 355 mm na 400 do 630 mm – może zostać przeprowadzone w czasie jednej zmiany.