Wzrosły przychody Plast - Box S.A. w I półroczu 2017

Wzrosły przychody Plast -… Plast-Box, jeden z liderów w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, w pierwszym półroczu bieżącego roku wypracował skonsolidowane przychody o wartości 80,8 mln zł wobec 76,3 mln zł po 6 miesiącach roku ubiegłego. Grupa pierwsze półrocze zamknęła zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 3,1 mln zł (stopa 3,9%). Jednocześnie zanotowała marżę EBITDA na poziomie 8,7 mln zł, przy stopie EBITDA wynoszącej 10,8%.

Spółka matka Plast-Box w pierwszych 6 miesiącach br. poprawiła rok do roku przychody ze sprzedaży o 3,5% uzyskując wartość 70,6 mln zł, a także wypracowała marżę EBITDA na poziomie 5,4 mln zł oraz 1,1 mln zł zysku netto. W tym samym okresie spółka córka na Ukrainie może pochwalić się 39,3% - owym wzrostem sprzedaży wyrażonym w hrywnach, wzrostem zysku netto o 67,6% i wartości EBITDA o 39,8% (także UAH).

- Wyniki całej grupy po I półroczu prezentują się dobrze - mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Bardzo korzystnie wypada nasza ukraińska spółka córka, która po sześciu miesiącach br. osiągnęła 11,0 mln UAH zysku netto wobec 6,6 mln UAH w roku ubiegłym i wypracowała marżę EBITDA na poziomie 21,9 mln UAH, przy stopie EBITDA wynoszącej 15,1%. Ponadto spółka ta zanotowała we wszystkich segmentach sprzedaży dynamiczny wzrost - zauważa.

Dobre wyniki finansowe grupy znalazły odzwierciedlenie w wyższej dywidendzie. W dniu 8 czerwca 2017 roku na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zarząd i rada nadzorcza podjęły uchwałę o wypłacie dywidendy za 2016 rok w wysokości 0,15 zł za akcję, co oznacza podniesienie dywidendy o 66,7% względem poprzedniego roku (0,09 na akcję). Całkowita kwota dywidendy wyniosła blisko 6,3 mln zł. Dywidendę wypłacono w dniu 3 lipca 2017 r.

Plast-Box jest znaczącym wytwórcą twardych opakowań pracującym w formule B2B, który stale umacnia swoją pozycję w Europie. Produkty Plast-Boxu są eksportowane do zdecydowanej większości krajów Europy w tym między innymi do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii oraz na wschód - głównie na Ukrainę i do Rosji. Udział eksportu w skonsolidowanych przychodach po pierwszym półroczu wyniósł 62,5%.

- Działamy w skali międzynarodowej, prowadząc aktywność niemal we wszystkich krajach na naszym kontynencie. Zwiększamy udział w rynku europejskim i z powodzeniem konkurujemy z wiodącymi firmami w Europie - informuje prezes Pawlak.- Jednocześnie mocno budujemy swoją pozycję w Europie Wschodniej, gdzie po dwóch kwartałach br. zwiększyliśmy sprzedaż o 30,9% r/r.

Plast-Box jest producentem zaopatrującym przede wszystkim branżę spożywczą, a także podmioty oferujące wyroby chemiczne dla gospodarstw domowych, firm remontowych i budowlanych. Główną pozycję asortymentową stanowią zamykane wiadra, których sprzedaż w I półroczu zwiększyła się do 64,2 mln zł, tj. o 2,6%, generując tym samym 79,5% przychodów grupy. Poza tym w ofercie spółki znajdują się skrzynki dla branży spożywczej i produkty użytkowe, sprzedawane w sieciach handlowych.

Źródło: Plast-Box