Wzrost produkcji EPS w Rosji

Wzrost produkcji EPS w Rosji
Zużycie spienianego polistyrenu (EPS) w Rosji wzrosło w 2012 roku o 13% do poziomu blisko 160 tys. ton. Rosnącemu zapotrzebowaniu towarzyszył wzrost krajowej produkcji. Osiągnęła ona w ubiegłym roku poziom blisko 90 tys. ton. Głównym czynnikiem, który spowodował tę zmianę, było podwojenie wydajności zakładów Sibur-Khimprom w Permie do 100 tys. ton rocznie. Nastąpiło ono w październiku 2012 roku, w związku z uruchomieniem drugiej linii do produkcji EPS marki Alphapor o wydajności 50 tys. ton rocznie.

Jednocześnie import polimeru w ubiegłym roku spadł do 54% rocznej konsumpcji krajowej, co stanowi istotną zmianę w porównaniu z 65-procentowym poziomem importu w 2011 roku.

W związku ze zwiększeniem możliwości produkcyjnych zakładów w Permie, rosyjski eksport EPS także wzrósł znacząco - w 2012 roku osiągnął poziom ponad 16 tys. ton, podczas gdy rok wcześniej wynosił on tylko niespełna 2 tys. ton. Rosyjski EPS jest sprzedawany głównie na rynek ukraiński.

Permskie zakłady wyprodukowały w zeszłym roku trzy czwarte rosyjskiej produkcji EPS - ponad 67 tys. ton. Należące do grupy Rosneft zakłady w Angarsku dostarczyły pięciokrotnie mniejszą ilość tworzywa - 13,5 tys. ton, podczas gdy inna gałąź firmy Sibur, firma Plastik z miejscowości Uzłowaja wypuściła 8,7 tys. ton, co stanowi 10% udziału w rynku.

Firma Sibur zainwestowała w rozwój technologii produkcji EPS ponad 101 mln euro.