Z jakiego materiału wyprodukowane będą opakowania przyszłości?

Z jakiego materiału wyprodukowane… Opakowania to jeden z najlepiej rozwijających się sektorów gospodarki – uważają eksperci DNB, którzy przeanalizowali główne trendy na tym rynku i potwierdzają pozytywną długoterminową prognozę dla branży. Z najnowszego raportu DNB wynika także, że najsilniejszą perspektywę wzrostu (9 – 10% w skali roku) mają firmy zajmujące się opakowaniami z tworzyw sztucznych. Biorąc jednak pod uwagę to, że średni czas rozkładu plastikowej butelki to nawet 450 lat, recykling opakowań plastikowych staje się poważnym wyzwaniem i głównym ryzykiem dla rozwoju tego segmentu.

W krótkiej perspektywie światowy rynek opakowań powinien rosnąć w tempie ok. 6% rocznie. W najnowszym raporcie DNB „Packaging. Industry report, 2017” sektor opakowań plasuje się na 2. miejscu w rankingu stabilnej zdolności do obsługi długu (zaraz po globalnym sektorze opieki zdrowotnej). Jest to branża o wysokiej marżowości, choć poszczególne subsegmenty różnią się od siebie. Najwyższą efektywność biznesową (mierzoną marżą EBITDA) obserwujemy w segmencie opakowań szklanych, najbardziej stabilne marże miał segment opakowań z metali, świetnie radzi sobie również segment papieru i tektury. Z analizy DNB wynika jednocześnie, że materiałem, który jest najbliższy ideału, jeśli chodzi o ekonomiczno - praktyczne zastosowanie są opakowania z tworzyw sztucznych. Rynki kapitałowe największych wzrostów upatrują właśnie w tych opakowaniach, z drugiej strony są one również największym wyzwaniem dla środowiska naturalnego. Dobre perspektywy całego sektora są powodem dużego zainteresowania inwestorów tą branżą i zwiększonej aktywności w zakresie fuzji i przejęć.

Zdaniem Patrycji Bednarek, Eksperta DNB Bank Polska w Biurze Przemysłu Wytwórczego i Spożywczego, wiodącym czynnikiem rozwoju sektora opakowań jest rozwój gospodarczy mierzony wzrostem PKB, rosnące wydatki na konsumpcję, z czego najistotniejszą część stanowią wydatki na żywność i napoje. Rozwój branży wspiera rosnąca klasa średnia i jej modele życiowe, w tym: rosnący udział 1-osobowych gospodarstw domowych. Postępująca, szeroko rozumiana globalizacja, wpływa z kolei na rozwój logistyki oraz e-commerce, z którą wiąże się „podwójne” pakowanie produktów (raz opakowany produkt wymaga pakowania w transporcie zbiorczym, a coraz częściej ponownego – w związku z zakupami przez Internet). Analiza spółek publicznych w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że przez ostatnie 10 lat sektor opakowań rósł szybciej niż branże takie, jak budowlana czy motoryzacyjna; rozwijał się on również szybciej niż średnia dla spółek z S&P500.

Sektor opakowań plasuje się na drugim miejscu w rankingu stabilnej zdolności do obsługi długu (zaraz po globalnym sektorze opieki zdrowotnej). Ogólna wysoka marżowość branży opakowań również daje solidne podstawy do pozytywnej oceny kredytowej, choć oczywiście poszczególne subsegmenty różnią się od siebie. Najwyższą marżę EBITDA obserwujemy w segmencie opakowań szklanych. Przez ostatnie 10 lat największą stabilność marż wykazywał segment opakowań z metali, natomiast największe wahania pokazuje segment opakowań z tworzyw sztucznych, przy wyższej przeciętnie marżowości dla opakowań giętkich (flexibles) niż twardych (rigid). Wszystkie subsegmenty charakteryzują się akceptowalnym wskaźnikiem dźwigni finansowej, wahającym się między 1.9x a 2.7x. Bardzo duże różnice występują natomiast w zakresie cyklu konwersji gotówki: najdłuższy cykl (powyżej 130 dni) występuje dla szkła, najkrótszy zaś (35) dla metalu. W każdym subsegmencie dobrze oceniamy ryzyko zmian cen surowców, bowiem ewentualny wzrost ich cen udaje się w akceptowalnym czasie przenieść na produkt finalny i odbiorcę końcowego.

Czytaj więcej:
Analiza 320
Opinie 60

Reportaże

Forum