Z myślą o przyszłości - EKOedukacja Akpol

Z myślą o przyszłości - EKOedukacja…

Jeszcze kilkanaście lat temu, edukacja ekologiczna należała do tematów rzadko podejmowanych w mediach, szkołach czy instytucjach publicznych. Dziś, jest niezwykle istotnym elementem edukacji szkolnej, częścią strategii biznesowych przedsiębiorstw recyklingowych i tematem do dyskusji w świecie medialnym i politycznym. Edukacja ekologiczna to bezsprzecznie podstawowy element walki o przyszłość naszej planety. Doskonale wie o tym Akpol, polska firma recyklingowa, która zorganizowała cykl spotkań z dziećmi i seniorami, podczas których przekazała cenną wiedzę o prawidłowej segregacji odpadów i znaczeniu recyklingu dla środowiska naturalnego.

Zgodnie z raportem Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 2021 roku, wśród najważniejszych działań mających poprawić gospodarkę zarządzania odpadami w Polsce, najwięcej (aż 15%) głosów otrzymały działania edukacyjne. Budowanie świadomości ekologicznej wśród Polaków jest niezbędne dla rozwoju idei recyklingu w naszym kraju i poprawy jakości środowiska naturalnego.

- Zdajemy sobie sprawę jak wiele jeszcze przed nami, ale podczas spotkań z najmłodszymi, widzimy szansę dla przyszłości naszej planety. Dzieci i młodzież to pokolenia, które w najbliższej przyszłości będą miały ogromny wpływ na kształt i rozwój gospodarki ekologicznej, ponieważ są znacznie bardziej świadome wpływu działań człowieka na środowisko i proaktywne w likwidowaniu złych czynników oddziałujących na przyrodę - zauważa Rafał Topolski, specjalista ds. sprzedaży Akpol.


img-0252-2-min
Fot.: Akpol

Firma recyklingowa z Lubelszczyzny od początku swojego istnienia stawia na poszerzanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców swojego regionu, angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i organizuje wydarzenia ekologiczne na terenie firmy i w placówkach instytucji publicznych. W maju, firma zorganizowała cykl spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kraśniku z dziećmi ze szkoły podstawowej, podczas których Rafał Topolski, przedstawiciel Akpol, przedstawił zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz opowiedział o procesie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych w firmie. Akpol chętnie zaprasza również  na teren przedsiębiorstwa, by móc jeszcze bardziej przybliżyć gościom ideę recyklingu i zaprezentować zaawansowany proces przetwarzania odpadów w regranulat. W maju w Akpol odbyło się spotkanie prezesa Adama Kusia z podopiecznymi projektu Przedsiębiorcze Dzieciaki, Projektu Edukacyjnego Urzędu Miasta Lublin, objętego patronatem Prezydenta Miasta Lublin, podczas którego opowiedział dzieciom o historii firmy i etapach jej rozwoju. Dzieci dowiedziały się także czym są regranulaty i mogły zobaczyć proces ich wytwarzania z odpadów z tworzyw sztucznych. Firmę odwiedzili również przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy podczas zajęć proekologicznych dowiedzieli się, że na prawidłową segregację odpadów w gospodarstwie domowym nigdy nie jest za późno.

Gospodarka odpadami to jeden z najważniejszych sektorów wpływających na środowisko naturalne. Poprawna segregacja odpadów, szerzenie idei recyklingu i propagowanie pozytywnych zachowań ekologicznych to zadania EKOedukacji, która jest ogromną szansą na lepszą przyszłość Ziemi.

Recykling tworzyw sztucznych, produkcja regranulatów:
  Stowarzyszenie Polski Recykling

Aktualizacja

Recykling tworzyw sztucznych, produkcja regranulatów: polietylen wysokiej gęstości – HDPE, polipropylen– PP, polietylen niskiej gęstości – LDPE

Polska

Reportaże

Forum