Zachem rezygnuje z tworzyw sztucznych

Zachem rezygnuje z tworzyw sztucznych
Firma Zachem z Bydgoszczy chce się pozbyć części odpowiedzialnej za tworzywa sztuczne. Szuka inwestora, który mógłby przejąć od niej dział zajmujący się przetwórstwem PVC.

Spółka wystosowała już oficjalne zaproszenie do rokowań, których tematem miałoby być nabycie części przedsiębiorstwa zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych na bazie PVC (polwinitów i plastyfikatów). Zachem produkuje na tym polu granulaty z plastyfikowanego polichlorku winylu, przeznaczone na izolację, powłoki oraz osłony przewodów i kabli elektrycznych. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie do 31 marca 2011 r.

Wedle tłumaczeń przedstawicieli firmy, wciąż porządkuje ona zgodnie z programem rozwoju i restrukturyzacji swój majątek i finanse. Oferuje więc na sprzedaż część biznesu, którym nie jest już dalej zainteresowana. Ponieważ przetwórstwo tworzyw nie jest głównym obszarem produkcji prowadzonej przez Zachem, więc nie są możliwe już dalsze inwestycje w jej rozwój. Te odbywać się będą tylko w odniesieniu do podstawowych instalacji produkcyjnych - tdi i epi. Ponieważ jednak Zachem nie chce zamykać produkcji w segmencie tworzywowym, to szuka inwestora, który widzi swoją przyszłość w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej: Rynek 831