Zadruk folii z tworzyw sztucznych

Jakość utworzonego filmu z farb UV może być wyraźnie podniesiona poprzez stosowanie lamp domieszkowanych lub atmosfery azotowej (UV obojętne). Tak zwane zimne systemy UV redukują promieniowanie ciepła oraz temperaturę stosu, zapobiegając w ten sposób zmianom wymiarów folii z tworzyw sztucznych, jednakże redukcji ulega wówczas również szybkość polimeryzacji w farbach i lakierach UV. Jeżeli sieciowanie to następuje w obecności azotu, można produkować z większą prędkością.

Zadrukowane folie można użyć np. jako folie do owijania, folie kurczliwe, opakowania na kosmetyki, etykiety itd. Niektóre z tych zastosowań wymagają odpowiednich dla ich przeznaczenia specyfikacji farb i lakierów UV: słabego zapachu, braku wpływu na smak zawartości opakowania, braku migracji do wnętrza opakowania i jego zawartości.

Ze względu na stale rosnące wymagania konsumentów, producenci farb drukarskich muszą sprostać wciąż nowym wyzwaniom. Farby są formułowane na bazie specjalnych surowców, minimalizujących działanie organoleptyczne, tzn. pobudzanie receptorów czuciowych (nerwów zapachowych i smakowych w śluzówce) oraz redukujących migrację. Zoptymalizowane systemy fotoinicjatorów, stosowanie czystych monomerów i oligomerów o dużym ciężarze cząsteczkowym i odpowiedniej formule prowadzi do uzyskania bardzo niskiej migracji i pozwala sprostać nowym wymaganiom.

Poza farbami drukarskimi i lakierami na wartości organoleptyczne i migrację wpływa cały szereg dalszych parametrów, wykraczających poza zakres odpowiedzialności producenta farb. W szczególności są to odpowiednie środki czyszczące i dodatki do środków nawilżających. Poza tym podłoża drukowe mogą wydzielać własną woń po napromieniowaniu promieniami UV. Ponadto należy pamiętać o ostrożnej obsłudze i przechowywaniu wydrukowanych nakładów.

Zadrukowywanie coraz bardziej wymagających podłoży drukowych o zamkniętych powierzchniach - od folii z tworzyw sztucznych przez metalizujące podłoża drukowe po tafle blachy - wymaga od dostawców farb stałego rozwijania swoich produktów.

Zwłaszcza rosnące prędkości produkcji maszyn drukujących i skracające się wraz z nimi czasy suszenia stanowią prawdziwe wyzwanie. Systemy bazujące na olejach będą nadal używane do zastosowań specjalnych ze względu na brak skłonności do kurczenia się. Jednakże technologia UV zajmuje coraz bardziej znaczącą pozycję w przemyśle opakowaniowym poligraficznym, ponieważ receptury i obróbka farb (zwłaszcza pod względem właściwości organoleptycznych) oraz sterowanie wartościami tonalnymi w przygotowalni i fizyczne właściwości radiacyjne będą stale polepszane.