Zadruk folii z tworzyw sztucznych

Od kilku lat panuje trend druku bezalkoholowego, który stale przybiera na sile. Zwłaszcza przy zadrukowywaniu folii stosowanie izopropanolu, któremu towarzyszy redukcja napięcia powierzchniowego zwilżacza dla optymalnego druku i wyważonego balansu farbowo-wodnego okazuje się lepszym wyborem. IPA można zastąpić zamiennikami alkoholowymi, w zależności od konfiguracji maszyny, form drukujących itd.

Aktualnie udało się przezwyciężyć ograniczone rezultaty zadruku folii farbami UV dzięki nowym surowcom i zoptymalizowanej formule farbowej. Ważnym warunkiem jest jednak brak zawartości w PCW zmiękczaczy, antystatyków i innych substancji, mogących negatywnie wpływać na przyczepność.

Dla tworzywa PCW zaleca się napięcie powierzchniowe 35 mN/m. W przypadku podłoży drukowych z takich tworzyw jak ABS, PP, PET, PE i PS bezwzględnie konieczne jest napięcie powierzchniowe powyżej 40 mN/n. Również i tu obowiązuje zasada braku zawartości problematycznych dodatków, takich jak antystatyki, aby nie zaburzać równomiernej przyczepności farb w wyniku ich oddzielenia. Podczas dłuższego przechowywania folii napięcie powierzchniowe może się z powrotem zmniejszyć, tak że potrzebne będzie ponowne koronowanie bezpośrednio w arkuszowej bądź zwojowej maszynie drukującej. Ewentualność ta jest korzystna również wówczas, gdy ze względu na koszty nie używa się folii wcześniej koronowanych. Również struktura molekularna utwardzonego filmu farby drukarskiej ma duży wpływ na właściwości przyczepne, elastyczność i odporność farby na zadrapania.

Zadruk folii z tworzyw sztucznych


Farby i lakiery UV wykazują tendencję do kurczenia się w trakcie procesu utwardzania. Im większa jest grubość warstwy farby, a zwłaszcza lakieru UV, tym większa ich objętość może ulec skurczeniu. Skutkiem jest zmniejszona przyczepność. W szczególności w testach taśmą klejącą z cięciem sieciowym siła przyklejenia taśmy klejącej może być większa niż siła przyklejenia farby do podłoża drukowego, czyli folii z tworzyw sztucznych. Objawia się to uniesieniem warstwy farby/lakieru od podłoża drukowego. Jakość przyczepności wykazuje jednak silną zależność od stosowania bardzo elastycznych środków wiążących farb i lakierów, które zmniejszają ich kurczliwość. Zróżnicowane właściwości przyczepne mogą również wpływać na przyczepność warstwy farby/lakieru. Jeżeli farba nie utwardzi się całkowicie, w określonych okolicznościach niedostateczne usieciowanie warstwy farby/lakieru negatywnie wpłynie na przyczepność. W rzadkich wypadkach nadmierne utwardzenie warstwy może też wywołać silne skurczenie się i popękanie warstwy. A to z kolei prowadzi do zmniejszenia elastyczności i redukcji stopnia przyczepności.