Zakład Badawczy Kopolimerów włączony w struktury Synthosu

Zakład Badawczy Kopolimerów…
Firma Synthos poinformowała o włączeniu w struktury spółki Zakładu Badawczego Kopolimerów Ichemad-Profarb Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Od 1 października Zakład Badawczy Kopolimerów będzie prowadzony pod firmą Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

Poprzez przejęcie ZBK Synthos chce umocnić się w segmencie dyspersji i klejów poprzez wykorzystanie potencjału zakładu w postaci wiedzy, receptur i technologii wodorozcieńczalnych produktów chemii organicznej – kopolimerów.

Zakład Badawczy Kopolimerów został powołany w 2009 roku w oparciu o dorobek Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu. Badania prowadzone były od 1945 roku w różnych strukturach organizacyjnych - ostatnio ZBK działał w strukturze organizacyjno-kapitałowej Ichemad-Profarb Sp. z o.o. z Gliwic.

ZBK działa w czterech podstawowych obszarach: kopolimerów winylowych i ich dyspersji wodnych, kauczuków syntetycznych i ich lateksów, roztworów kopolimerów w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych oraz specjalistycznych preparatów chemicznych.

Czytaj więcej: Kopolimery 28 Przejęcia 209