Zakłady Azotowe Kędzierzyn w drodze na giełdę

Zakłady Azotowe Kędzierzyn w drodze na giełdę. Prospekt emisyjny akcji spółki został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

- Złożony prospekt jest potwierdzeniem zakończenia ważnego etapu przygotowań do prywatyzacji - mówi Krzysztof Jałosiński, Prezes ZAK. - Trudno dziś prognozować, biorąc pod uwagę sytuację na rynkach kapitałowych, kiedy dokładnie odbędzie się oferta publiczna akcji naszej spółki. Mogę jedynie powiedzieć, że na bieżąco będziemy obserwować i analizować sytuację rynkową tak, aby wspólnie z naszymi doradcami wybrać najbardziej optymalny termin debiutu giełdowego. Równolegle do wariantu giełdowego, analizujemy również inne możliwości pozyskania kapitałów na inwestycje planowane przez spółkę na najbliższe lata - dodaje prezes.

Zakłady Azotowe Kędzierzyn są jednym z największych producentów sektora chemicznego w Polsce. Produkty firmy wykorzystywane są m.in. przez rolnictwo oraz przemysł tworzyw sztucznych, farb i lakierów.

Działalność spółki obejmuje takie główne obszary jak:
  • produkcja nawozów azotowych (trzeci producent w Polsce z ok. 16-proc. udziałem w rynku krajowym pod względem sprzedaży);
  • produkcja alkoholi OXO (jedyny producent w Polsce, ok. 9 proc. udział w rynku europejskim) i plastyfikatorów ftalowych (największy w Polsce pod względem zdolności produkcyjnych, udział w rynku krajowym - ok. 73 proc., a rynku europejskim ok. 6 proc.)
  • produkcja materiałów wykorzystywanych głównie w przemyśle tworzyw sztucznych oraz farb i lakierów.

Wspomnianą ofertę dla przemysłu tworzyw, stanowi grupa plastyfikatorów do tworzyw sztucznych, szczególnie PVC oraz surowce do ich wyrobu, alkohole OXO i bezwodniki organiczne. W grupie plastyfikatorów znajdują się: Oxoplast O, Oxoplast B. Spółka otrzymuje je z własnych alkoholi OXO: etyloheksanolu, butanoli, jak również bezwodnika ftalowego. Alkohole OXO są sprzedawane do wielu odbiorców krajowych i zagranicznych, jako półprodukty do wytwarzania plastyfikatorów, rozpuszczalników oraz farb i lakierów.

W 2007 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy ZAK wyniosły 1,67 mld zł. Tym samym nastapił wzrost o ponad 13 proc. w porównaniu z 2006 r., a skonsolidowany zysk netto wzrósł niemal trzykrotnie do poziomu 115,3 mln zł.

Czytaj więcej: Giełda 132

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A