Zakłady Azotowe Puławy chcą kupić Police

Zakłady Azotowe Puławy chcą kupić Police
Zarząd Zakładów Azotowych Puławy podjął decyzję i złożył Skarbowi Państwa warunkową ofertę nabycia akcji spółki Zakłady Chemiczne Police.

Zgodnie z ofertą Puławy zaproponowały, pod warunkiem przeprowadzenia wcześniejszej restrukturyzacji zadłużenia Polic, podwyższenie kapitału zakładowego Polic i objęcie akcji nowej emisji oraz nabycie 7.500.000 akcji Spółki od Skarbu Państwa. W efekcie skutkowałoby osiągnięciem do 33 proc. udziału w kapitale zakładowym Polic. Docelowo Puławy mają zamiar przejęć kontrolę nad policką spółką.

Obydwie firmy w latach poprzednich przygotowywały się do współpracy na zasadzie partnerstwa strategicznego, co pozwoliło na poznanie potencjalnych synergii, tkwiących w ścisłej współpracy. - Już w 2008 roku szukaliśmy warunków do współpracy pomiędzy naszymi spółkami – przypomina prezes Puław, Paweł Jarczewski. - Globalny kryzys zweryfikował nasze plany, ale wiedza o istniejących synergiach i korzyściach pozwala nam dzisiaj kontynuować nasze działania.

Decyzja zarządu Puław to konsekwencja realizacji strategii spółki zakładającej zwiększenie skali działania poprzez wykorzystanie fuzji i przejęć. W ubiegłym miesiącu Puławy złożyły firmie Ciech warunkową ofertę nabycia 51 855 udziałów (89,6 proc. kapitału zakładowego) Gdańskich Fosforów.

- W przypadku Polic uznaliśmy, że przy efektywnie przeprowadzonym procesie restrukturyzacji, w tym zadłużenia i pozostałych warunkach oferty, możemy aktywować potencjał tkwiący w tej spółce i w perspektywie średnioterminowej wykreować wartość dodaną dla akcjonariuszy – dodaje Andrzej Kopeć, Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse.

Zakłady Azotowe Puławy wielokrotnie zaznaczały, iż mają zamiar stać się konsolidatorem rynku chemicznego w Polsce. Ta transakcja, wraz z innymi działaniami akwizycyjnymi z pewnością uczyniłaby z nich jednego z największych graczy na europejskim rynku chemiczno-nawozowym.

Mówiąc natomiast o Policach warto poinformować, że do Komisji Europejskiej trafił właśnie plan restrukturyzacji spółki. Wcześniej został on zaakceptowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Teraz Komisja Europejska ma dwa miesiące na podjęcie decyzji.

W czerwcu tego roku Komisja Europejska zgodziła się na udzielenie pomocy publicznej na ratowanie Polic w wysokości 150 mln zł. Zgodnie z wytycznymi KE, spółka powinna zwrócić przyznane w czerwcu pieniądze Agencji Rozwoju Przemysłu w ciągu sześciu miesięcy od daty ich uzyskania lub opracować plan restrukturyzacji, gwarantujący odzyskanie trwałej rentowności.


Czytaj więcej: Rynek 830