Zakończyły się targi SyMas i Maintenance

W ramach targów Maintenance swoją kontynuację miał projekt szkoleniowy Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu, cieszący się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Głównym tematem szkolenia były dobre praktyki produkcyjne i inżynierskie w działach produkcji i utrzymania ruchu.

Targom SyMas jak co roku towarzyszyła kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Nowoczesne Technologie w Branży Materiałów Sypkich" organizowanej we współpracy z czasopismem Powder & Bulk. Na konferencji nie zabrakło prelekcji pracowników naukowych największych polskich uczelni technicznych, jak również prezentacji praktycznych dotyczących instalacji obróbki, transportu, mielenia i granulowania materiałów sypkich.

SyMas 2013


Tradycyjnie przez cały czas trwania targów odbywały się bezpłatne seminaria learnShops, w ramach których przedstawiciele firm prezentowali najnowsze rozwiązania i technologie. Zainteresowanie gości potęgowała różnorodność prezentowanych tematów: od mieszania, konfekcjonowania, ważenia i przetwarzania materiałów sypkich, poprzez outsourcing utrzymania ruchu, aż do urządzeń wykorzystywanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Z uwagi na połączenie targów SyMas i Maintenance, a także szeroką tematykę obejmującą targi, oferta prezentowana na stoiskach zyskała sobie uznanie pośród przedstawicieli wielu gałęzi przemysłu, w tym między innymi chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, wydobywczej, budowlanej, rolniczej, metalurgicznej i elektromaszynowej. Targi odwiedzili również przedstawiciele kadry naukowej. Wśród odwiedzających zdecydowaną większość stanowili właściciele i prezesi zakładów przemysłowych, inżynierowie, technolodzy i kierownicy produkcji oraz specjaliści ds. technicznych i utrzymania ruchu - nie tylko z Polski, ale również z Czech, Słowacji, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Przyszłoroczna edycja targów SyMas i Maintenance odbędzie się w dn. 29 i 30 października 2014 r. w nowym obiekcie wystawienniczym - Hali Expo Kraków.

- Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń na edycję w 2014 roku - mówi Karol Miernikiewicz, specjalista ds. organizacji targów. - Cieszy nas fakt, że wystawcy już podczas targów rezerwowali stoiska, co niewątpliwie stanowi o wysokim poziomie tegorocznej imprezy.

Czytaj więcej: Maszyny 504 Targi 1039