Zalety kopolimerów SMMA: styrenu - metakrylanu metylu

Zalety kopolimerów SMMA: styrenu…
Kopolimery SMMA, czyli styren - metakrylan metylu to stosunkowe młode materiały, które stały się skutecznym substytutem dla wielu tworzyw sztucznych, m.in. poliwęglanu, kopolimeru styren - akrylonitryl, czy też transparentnego ABS lub polimetakrylanu metylu.

Kopolimery typu styren - metakrylan metylu zadomowiły się już skutecznie na rynku tworzyw sztucznych. W Polsce w swojej ofercie posiada je np. firma Brenntag.

Stosuje się je do wytwarzania detali sprzętu medycznego takich jak obudowy filtrów krwi, elementy respiratorów, dozowniki, zaworki, czyli wszędzie tam, gdzie oprócz parametrów mechanicznych istotne jest też zachowanie się podczas sterylizacji. Bardzo wysoką klarowność i dobrą odporność na zarysowania tworzywa wykorzystuje się także przy produkcji elementów sprzętu AGD: osłon wyświetlaczy, pojemników na wodę i soki, szuflad lodówek, a także w szerokim zakresie do produkcji elementów reklamowych takich jak szyldy, tabliczki, panele reklamowe.

Tworzywa styren - metakrylan metylu znaleźć można w dwóch odmianach. Pierwsza to typ podstawowy, druga natomiast to odmiana modyfikowana udarnościowo.

Gatunki pierwszej z wymienionych grup cechują się bardzo wysokim poziomem transparentności, większym niż 91 proc. i to przy najmniejszym możliwym zamgleniu dochodzącym do 0,3 proc. Właściwość taka gwarantuje uzyskiwanie produktów charakteryzujących się doskonałą wręcz przezroczystością. Cecha ta zapewnia też łatwe barwienie produktu wykonanego z tworzywa na dowolne kolory.

Właściwości podstawowych kopolimerów typu styren – metakrylan w połączeniu z dobrą stabilnością termiczną pozwalają na wielokrotne zawracanie odpadów tworzywa do ponownego przetwórstwa i to bez ryzyka utraty wyglądu wyrobu. Ważną cechą tych kopolimerów jest niewielki skurcz, dzięki czemu przetwórca może otrzymywać grubościenne detale i to bez jakichkolwiek zapadów (jam skurczowych). Sztywność SMMA można zmieniać dowolnie za pomocą kopolimerów styren-butadien w szerokim zakresie, ze względu na dobrą kompatybilność obu materiałów.

Druga z odmian kopolimerów typu styren - metakrylan metylu, czyli grupa modyfikowana udarnościowo, pomaga osiągnąć równowagę pomiędzy odpornością na uderzenia a przezroczystością wyrobu.

Przepuszczalność światła przekracza w tym wypadku 89 proc., a wydłużenie względne przy zerwaniu w zależności od typu sięga 65 proc. Niska gęstość, znajdująca się na poziomie ok. 1,05 g/cm3 pozwala na otrzymanie większej ilości wyrobów z 1 kg tworzywa. Duże znaczenie ma tu łatwość przetwórstwa, która umożliwia producentom osiągniecie wysokich zalet ekonomicznych (niższe ciśnienia, temperatury, krótsze czasy cyklu w odniesieniu do porównywalnych materiałów).