Zalety kopolimerów SMMA: styrenu - metakrylanu metylu

Zarówno typy podstawowe SMMA jak i modyfikowane udarnościowo wykazują niską chłonność wody. Oznacza to, że suszenie przed rozpoczęciem procesu przetwórstwa nie jest zwykle w jakikolwiek sposób potrzebne. Tworzywa te bardzo dobrze zachowują się również podczas sterylizacji promieniowaniem gamma oraz w tlenku etylenu.

Za sprawą wysokiej czystości można po nie sięgać w celu otrzymania produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i przy tworzeniu wyrobów medycznych. Dużą zaletą tworzyw SMMA, niezależnie od ich odmiany, jest także niezwykle wysoka odporność na substancje chemiczne, choćby alkohole i tłuszcze. Ważny jest również brak negatywnych oddziaływań z krwią, co ma duże znaczenie przy produktach medycznych.

Tworzywa SMMA można w prosty sposób lakierować i drukować. Nadają się one także do dekoracji poprzez metalizację oraz tłoczenie. Warto ponadto wiedzieć, że kopolimery styren - metakrylan metylu są niemal idealną alternatywą dla powszechnie stosowanych materiałów przezroczystych. Sięga się po nie w tych aplikacjach, w których planowano użycie polistyrenów, kopolimerów styren-akrylonitryl czy tworzyw akrylowych (polimetakrylan metylu), ale często ze względów finansowych należało odejść od użycia bardziej popularnych tworzyw.

Stosując SMMA jako zamiennik np. polistyrenu można uzyskać lepszą odporność na zadrapania oraz wyższe parametry wytrzymałości mechanicznej. Tworzywo przynosi też podwyższenie odporności termicznej ze względu na wyższą temperaturę ugięcia pod obciążeniem oraz lepsze właściwości estetyczne. Sprawia to, że wyroby stają się przyjemniejsze w dotyku. Na podobnym poziomie kształtuje się też łatwość przetwórstwa oraz odporność na promieniowanie UV.

Z kolei w porównaniu do kopolimeru styren-akrylonitryl, SMMA wykazuje lepszą klarowność i wyższą stabilność termiczną. Tym samym więc możliwe jest w procesie produkcyjnym stosowanie większej ilości regranulatu. Zaletą SMMA jest też jego odporność na działanie promieniowania ultrafioletowego. Oba tworzywa, czyli SMMA i kopolimer styren-akrylonitryl, są natomiast porównywalne pod względem odporności na zarysowania.

Na koniec warto zastanowić się nad sposobami zastąpienia PMMA tworzywem SMMA. Analizując tę opcję należy brać pod uwagę lepszą odporność na działanie alkoholu, którą wykazuje SMMA. Duże znaczenie ma też łatwiejsze przetwórstwo SMMA, co łączy się z mniejszymi naprężeniami wewnętrznymi w gotowym wyrobie. Różnica w gęstości na poziomie 10 proc. na korzyść SMMA przekłada się bezpośrednio na zwiększenie liczby detali, które można uzyskać z 1 kg tworzywa.

Trzeba też koniecznie dodać, że modyfikowane udarnościowo odmiany SMMA stosowane są często jako zamienniki transparentnego ABS (MABS), udarnościowych odmian PMMA (iPMMA), PETG czy poliwęglanów.