Zamknięcie finansowania dłużnego projektu Polimery Police

Zamknięcie finansowania dłużnego…

W dniu 25 lutego br. Grupa Azoty Polyolefins S.A. otrzymała od Agenta Kredytu - Banku Pekao S.A. - potwierdzenie spełnienia warunków zawieszających wynikających z zapisów Umowy Kredytów. W konsekwencji, Grupa Azoty Polyolefins S.A. może - po spełnieniu specyficznych warunków do pierwszej wypłaty każdego Kredytu oraz dodatkowych warunków do każdego uruchomienia, nie odbiegających od warunków przewidzianych w podobnych typach finansowania - ubiegać się o wypłatę środków z kredytu na realizację projektu ''Polimery Police''. Tym samym sukcesem zakończył się ostatni etap procesu pozyskania finansowania dłużnego. 

- Zamknięcie finansowania dłużnego to kolejny ważny, zakończony sukcesem, etap realizacji projektu ''Polimery Police''. Spełnienie warunków zawieszających jest również potwierdzeniem systematycznego postępu prac na placu budowy, a także skuteczności i determinacji wszystkich zaangażowanych stron - Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, konsorcjum instytucji finansujących oraz doradców - mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Warunki zawieszające oraz formy ich realizacji zostały określone w umowie kredytów zawartej w dniu 31 maja 2020 roku z konsorcjum instytucji finansowych, do którego należą: Bank Pekao, PKO BP, BGK, mBank, Alior Bank, BOŚ Bank, BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Poland Branch, PZU, PZU na Życie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2. Spółce zostało przyznane finansowanie w formie długoterminowego kredytu uprzywilejowanego w kwocie 487,8 mln EUR oraz 537,7 mln USD. Dodatkowo spółka otrzymała kredyt na płatności podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego w fazie operacyjnej (na kwoty odpowiednio 150 mln zł i 180 mln USD).

Reportaże

Forum

Tipen1

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-04-06

Yellow

Zatykanie systemów gorących kanałów. 2021-03-23

Janusz75

Własna firma produkcyjna 2021-03-22

Cosmoplast

Wtrysk PA6 GF 30 2021-03-20

Gerard

Opłacalność przewijania folii stretch 2021-03-08