Zapotrzebowanie na produkty parafinowe będzie rosło

Zapotrzebowanie na produkty…

Według opublikowanego w tym roku raportu na temat światowego rynku wosków, który szacowany był w ubiegłym roku na 11,1 mld dolarów, do 2027 roku osiągnie on wartość 13,8 mld dolarów. Roczne tempo wzrostu powinno się utrzymać na poziomie 3,1%, a prognoza uwzględnia już pandemiczne spowolnienie. W najbardziej interesującym z punktu widzenia spółki Polwax segmencie wosków naftowych i mineralnych analitycy zakładają wzrost sprzedaży do 8,2 mld dolarów w 2027 r. Wartość polskiego rynku szacowana jest od kilku lat na poziomie ok. 170-180 mln dolarów i też powinna z roku na rok rosnąć. Wartość rynku europejskiego w 2027 r. osiągnie 2,8 mld dolarów. Nadal największym konsumentem parafin na naszym kontynencie pozostanie gospodarka niemiecka.

- Wzrost popytu na woski wynika w głównej mierze z właściwości produktu, takich jak: wysoki połysk, nietoksyczność, dobra hydrofobowość i wyjątkowa odporność chemiczna. Do 2025 r. prawdopodobnie znacznie wzrośnie ilość wosku mineralnego (o ok. 3,3%) - ze względu na rosnące zużycie tego produktu w detergentach, roztworach gumy, preparatach w aerozolu, klejach, środkach czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym, procesie wytwarzania opon i obróbki drewna - mówi Jacek Matracki, dyrektor handlowy spółki. - Oczywiście cały czas prowadzone są prace nad nowymi zastosowaniami parafin. Może się okazać, że popyt na parafinę przekroczy najśmielsze oczekiwania analityków - świadczy o tym choćby kwestia wykorzystania jej w magazynach energii czy w budownictwie - dodaje J. Matracki.

Polwax należy do czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych i produktów komponowanych na bazie parafin. Jednocześnie spółka jest największym polskim producentem parafin rafinowanych oraz szerokiego asortymentu wosków naftowych (mineralnych). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej jakości wyrobów oraz współpracy z wieloma jednostkami badawczymi, jak również dopasowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta produkty spółki mają ugruntowaną pozycję na rynkach, na których są obecne.

Ponadto znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. W 2019 r. spółka wyprodukowała i sprzedała 35,6 tys. t parafin i wosków do produkcji zniczy i wyrobów świecarskich oraz surowców specjalistycznych dla przemysłu. To mniej niż w poprzednich latach, ale warto zauważyć, że zdecydowanie zmieniły się warunki, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Dziś produkcja i sprzedaż spółki są realizowane w trzech podstawowych segmentach: parafin i mas parafinowych służących do produkcji świec i zniczy (odpowiedzialnym za 29,8% przychodów ze sprzedaży spółki w roku 2019), produktów dla przemysłu do zastosowań specjalistycznych (ich udział w przychodach wzrósł w ciągu ostatnich dwóch lat z 21,4% do 34,3%), segmencie gotowych świec i zniczy (generującym 33,9% przychodów ze sprzedaży, czyli blisko 13% więcej niż w roku 2017).

- Zauważamy rosnące znaczenie parafiny w branży opakowaniowej. Nie tylko chroni produkty przed wilgocią i tłuszczem, lecz także uodparnia opakowania na wodę i parę wodną, tworząc skuteczną barierę przed różnego rodzaju gazami oraz zapachami. Jednym zdaniem: zapobiega niepożądanym zanieczyszczeniom i utracie smaku. Drugim istotnym kierunkiem jest przemysł drzewny, który w procesie produkcji wykorzystuje różnego rodzaju emulsje parafinowe. Kolejnym - przemysł rolno-spożywczy. Tam z kolei lokujemy antyzbrylacze oraz woski specjalnego przeznaczenia - wyjaśnia Dariusz Szlęzak, prezes zarządu spółki Polwax SA. - Nie zapominajmy też o szeroko rozumianej motoryzacji ani oczywiście o produkcji świecarskiej - podsumowuje prezes, po czym dodaje: - Rok 2020 jest wyjątkowy pod względem szybko zmieniających się scenariuszów rynkowych i trudno nam ocenić wszystkie skutki pandemii koronawirusa dla przemysłu parafinowego.

W ujęciu geograficznym sprzedaż spółki koncentruje się na rynku krajowym, który w 2019 r. odpowiadał za 71,8% sprzedaży. Poza Polską spółka sprzedaje głównie na rynkach Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej. Od 2017 r. dominującym rynkiem zagranicznym są Niemcy. W roku 2019 ich udział w eksporcie spółki wyniósł 45,7%.


Czytaj więcej:
Ropa 58
Rynek 1101