Zastój we włoskiej branży maszynowej

Zastój we włoskiej branży maszynowej
Dane przedstawione przez włoskie stowarzyszenie Assocomaplast wskazują przede wszystkim na znaczny spadek importu do Włoch maszyn do przetwórstwa tworzyw w pierwszej połowie br. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Natomiast poziom eksportu włoskich urządzeń stowarzyszenie uznało za względnie stabilny.

Obniżenie importu o 6,2 proc. do poziomu 279,6 mln euro jest - zdaniem autorów opracowania - symptomem utrzymującej się trudnej sytuacji na włoskim rynku. Potencjalnie obiecujące w tym względzie są prognozy dotyczące włoskiej gospodarki, które wskazują, iż w czwartym kwartale br. może nastąpić niewielki wzrost krajowego PKB. Największy spadek w imporcie nastąpił w grupie maszyn do termoformowania (o 61 proc.) i wytłaczania (o 44,1 proc.). Natomiast duży wzrost nastąpił w imporcie drukarek fleksograficznych (o 51,7 proc.).

Spadek w eksporcie włoskich maszyn o 1,7 proc. - do poziomu 1,21 mld euro - może być uznany za nieznaczny, zwłaszcza biorąc pod uwagę wahania rynkowe. Sprzedaż zagraniczna maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych odzwierciedlała ogólne tendencje rynkowe w pierwszej połowie roku - po mocnym starcie w początkach roku, będącym efektem udanej końcówki 2012 roku, eksport stopniowo tracił dynamikę. Największy spadek eksportu nastąpił w grupie maszyn do termoformowania (o 15,8 proc.). Natomiast największy wzrost odnotowali eksporterzy wtryskarek (o 23,8 proc.). Największym odbiorcą włoskich maszyn są firmy niemieckie (14,9 proc. sprzedaży), na kolejnych miejscach plasują się przedsiębiorstwa z USA (6 proc.), Francji (6 proc.), Rosji (5,6 proc.) i Polski (5,2 proc.).

Pod względem wartości sprzedaży - zarówno urządzeń eksportowanych, jak i importowanych - na czele zestawienia znajdują się formy wtryskowe. Wartość eksportu włoskich form wyniosła w pierwszej połowie br. 344,8 mln euro, podczas gdy zaimportowano do Włoch w tym okresie formy o wartości 120,3 mln euro.

Autorzy opracowania wskazują, że na zastój w branży ma wpływ nie tylko ogólna sytuacja gospodarcza Włoch, lecz także problemy natury politycznej. W tym świetle przedstawiciele stowarzyszenia z osiągnięcie uznają utrzymanie eksportu w tym roku na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Mimo to nastroje włoskich wytwórców maszyn są dość optymistyczne. Członkowie stowarzyszenia Assocomaplast spodziewają się ożywienia gospodarczego w drugiej połowie roku oraz wzrostu poziomu eksportu, czego znakiem może być zwiększenie liczby lipcowych zamówień na maszyny w porównaniu zarówno z poprzednim miesiącem, jak i lipcem 2012 roku.