Zastosowanie nowych tworzyw bakteriostatycznych w obiektach użyteczności publicznej

Dobrze kontrolowane uwalnianie nizyny z filmu wykazuje wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową przeciwko Staphylococcus aureus [30]. Przeciwbakteryjne folie uszczelniające opracowano także poprzez zmieszanie polietylenu o niskiej gęstości i jego mieszanki octanu etylenowinylu z sorbinianem potasu. Można także w literaturze odnaleźć doniesienia o nowym podejściu włączania środków konserwujących do matrycy poliolefinowej za pomocą mono-oleinianu glicerolu jako środka dyspergującego co pozwala uzyskać jednorodne dyspersje środków konserwujących w foliach opakowaniowych, a to znacznie poprawia stabilność termiczną bez zmniejszenia lepkości [31].

Tekstylia w odpowiednich warunkach temperatury i wilgotności to bardzo korzystne podłoża dla rozwoju drobnoustrojów. W ciągu ostatnich dwóch dekad rynek tekstyliów przeciwdrobnoustrojowych znacząco wzrósł. Powłoki nanokompozytowe Ag: ZnO/chitosan zostały opracowane poprzez zmodyfikowaną metodę zol-żel z 3-glicydylo-ksypropylotrimetoksysilanem i tetraetoksysilanem jako środkami funkcjonalizującymi nałożonymi na tkaniny przeciwdrobnoustrojowe.

Ten przygotowany hybrydowy nanokompozyt wykazywał wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową i wykazywał wyższą stabilność termiczną niż chitozan. Powłoki kompozytowe na mieszance tekstylnej bawełna / poliester (50% / 50%) wykazały najbardziej zaawansowany efekt [32]. Włókna naturalne przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska także zyskały ostatnio duże zainteresowanie i stały się bardzo cennymi materiałami. Nowy rodzaj tkaniny składającej się z włókien morwy równomiernie obciążonych nanorodkami tytanu został przygotowany przy użyciu elektrospinania zol-żel i łatwego powlekania przez zanurzenie. Kompozytowy materiał z włókien morwy i TiO2 wykazywał lepszą aktywność przeciwdrobnoustrojową w porównaniu z czystym materiałem z morwy.

Ponadto zaletami tego unikalnego naturalnie syntetycznego materiału kompozytowego są jego właściwości przeciw żółknięciu i samooczyszczaniu, które wynikają z rozpraszającego działania promieniowania UV przez nanorodki tytanu [33]. Innym przykładem jest impregnacja polipropylenu (PP) i modyfikowanej koronowo włókniny PP tymolem poprzez nadkrytyczną impregnację rozpuszczalnikiem dwutlenkiem węgla jako płynem roboczym. Wydajność impregnacji tymolem wynosiła około 7% zarówno dla PP, jak i włóknin PP modyfikowanych koronami, zapewniając aktywność przeciwdrobnoustrojową przeciwko S. aureus, E. coli i Candida albicans. Niemniej jednak wyższa szybkość uwalniania tymolu z materiału modyfikowanego koronowo była spowodowana większą hydrofilowością powierzchni włókien [34].

Jednak równie ważne jest wykorzystanie tworzyw bakteriostatycznych w medycynie. Powierzchnie wszystkich wyrobów medycznych zapewniają środowisko do rozwoju drobnoustrojów i są podatne na infekcje drobnoustrojami. Pomimo ciągłego doskonalenia materiałów i technik, większość zakażeń szpitalnych pochodzi z urządzeń medycznych. Opracowano innowacyjny przeciwdrobnoustrojowy kopolimer bromku 4-winylo-n-heksylopirydyniowego (VP) i fosfonianu dimetylu (2-metakryloiloksyetylo) fosfonianu (DMMEP) w celu ograniczenia tworzenia się biofilmu i poprawy długotrwałego użytkowania urządzeń medycznych. Powlekanie kopolimeru (VP: DMMEP 30:70) na tytanie drastycznie zmniejsza przyczepność różnych bakterii chorobotwórczych (np. Streptococcus sanguinis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis).

Ponadto taka powłoka w minimalnym stopniu wpływa na komórki tkanek miękkich (ludzkie fibroblasty dziąseł lub skóry właściwej) [35]. Peptydy przeciwdrobnoustrojowe i syntetyczne mimetyki peptydów przeciwdrobnoustrojowych to nowa generacja środków przeciwdrobnoustrojowych o wysokiej aktywności przeciwdrobnoustrojowej o szerokim spektrum działania przeciwko różnorodnym patogenom i modulacji odpowiedzi immunologicznej [36,37,38,39,40,41].

Przeciwbakteryjne opatrunki na rany złożone z bawełnianej gazy zawierającej peptydy przeciwdrobnoustrojowe włączone do polikationu (chitozan) i polianionu (sól sodowa kwasu alginowego) wywierają silne działanie przeciwdrobnoustrojowe (w zakresie redukcji 4-6 log) dla Staphylococcus aureus i Klebsiella pneumonia. Opatrunki te okazały się również niecytotoksyczne dla normalnych ludzkich fibroblastów skórnych [42]. Opracowano nowy żel kompozytowy o kontrolowanym uwalnianiu tlenek cynku/gentamycyna-chitozan. Powoli uwalniając antybiotyk, ten kompozytowy żel wykazał wysoce skuteczne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, hamując wzrost Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa zarówno w warunkach planktonowych, jak i powierzchniowych. Stosowany w opatrunku utrzymywał wilgotne środowisko na styku rany i zapewniał uczucie chłodzenia i kojący efekt.
Jami
Jami

Wysłany: 2020-04-03 14:04:20

Bardzo to dobre przy sporadycznym kontakcie z ludzkim ciałem. Natomiast przy przeznaczeniu do częstego kontaktu, jak na przykłąd w odzieży, powinno się dokłądnie zbadać odległe skutki.

Nore
Nore
*.173.104.155

Wysłany: 2020-04-05 07:51:06

Idea zrozumiała, jednak do praktycznej realizacji niezbędne jest wykonanie wielu testów trwałości i skuteczności działania materiału w warunkach realnych, nie tylko laboratoryjnych. Przeskalowanie pożądanego efektu od probówki do funkcjonalnego pokrycia wymaga wielu kosztownych badań. Biofilmy bakteryjne mają różną charakterystykę i nie ma złotego środka działającego na każdy z nich. Parametry takie jak homogeniczność warstwy, grubość, ścieralność i wiele, wiele innych muszą zostać określone. Pomysł brzmi ciekawie, tylko czy to nie aby slogan reklamowy?