Zmiana cen tworzyw oferowanych przez BOP

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), spółka handlowa w 100% zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o. (BOPS) podwyższa ceny wszystkich oferowanych polietylenów i polipropylenów. Z dniem 1 stycznia 2006 roku ceny tych produktów wzrosną odpowiednio o 75 euro i o 50 euro na tonie.

Powodem podniesienia cen są ostatnie dynamiczne zmiany oraz niskie marże na rynku poliolefin. Grudniowe ceny tworzyw sztucznych osiągnęły poziom trudny do zaakceptowania przez dostawców, a BOPS jest zmuszony do odbudowania cen do wielkości pozwalających na prowadzenie biznesu w długiej perspektywie.

Informacje o kolejnej zmianie cen tworzyw sztucznych BOPS planuje ogłosić około połowy stycznia 2006 roku.

# # #
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku dwie światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.