Zmiana w radzie nadzorczej producenta kauczuków

Zmiana w radzie nadzorczej producenta kauczuków
Zarząd spółki Synthos poinformował, iż w poniedziałek (4 kwietnia) wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej jej wiceprzewodniczącego, Krzysztofa Kwapisza. Rezygnacja została uzasadniona względami zdrowotnymi i będzie skutkować z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Krzysztof Kwapisz jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. W 1987 r. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym w Kielcach jako zastępca dyrektora ds. technicznych. Od 1990 r. pracował w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "Sigma", początkowo na stanowisku wiceprezesa, później prezesa. Od 1993 r. do chwili obecnej pracuje w "Echo Investment" SA w Kielcach - początkowo, jako dyrektor ds. rozwoju, od 1 stycznia 1995 r. do 1998 r. pełnił funkcję dyrektora finansowego, następnie dyrektora zarządzającego do 2004 r. Obecnie jest prokurentem Echo Investment SA. Równolegle w Przedsiębiorstwie Budowlanym "Mitex" pełnił funkcje dyrektora ds. rozwoju w latach 1994-1998. W latach poprzednich był członkiem rad nadzorczych firm: "Cersanit" SA z siedzibą w Kielcach, "Barlinek" SA z siedzibą w Barlinku oraz "Ultra Pack" SA z siedzibą w Kliniskach. Od 2006 r. do 2010 r. był przewodniczącym rady nadzorczej Magellan Pro-Equity Fund I SA.

Po ustąpieniu Kwapisza w skład rady nadzorczej Synthosu wchodzą: Jarosław Grodzki (przewodniczący), Grzegorz Miroński (sekretarz), Robert Oskard i Wojciech Ciesielski (członkowie).