Zmiany na stanowiskach kierowniczych Sibur

Zmiany na stanowiskach kierowniczych…

Sibur ogłasza zmiany na stanowiskach kierowniczych, mające na celu rozwój zarządzania firmą i wzmocnienie zespołu zarządzającego w kluczowych obszarach działalności.

Pavel Lachowicz, wcześniej kierownik Działu Tworzyw Sztucznych, Elastomerów i Syntezy Organicznej, został mianowany kierownikiem Działu Podstawowych Polimerów. Lachowicz będzie nadal nadzorował pracę Biaksplen, spółki-córki Sibura, która zajmuje się produkcją folii BOPP a także projektami związanymi z recyklingiem polimerów i wdrażaniem nowego modelu operacyjnego w firmie. Nowy model operacyjny obejmuje aktualizację struktury organizacyjnej, procesów biznesowych, uprawnień, kompetencji pracowników oraz ewolucję kultury korporacyjnej - ma to pozwolić firmie rozwijać swoje procesy zgodnie z wymogami najlepszych praktyk międzynarodowych.

Alexander Petrov, wcześniej Dyrektor Zarządzający ds. Ekonomii i Finansów, teraz zarządza Dyrekcją ds. Tworzyw Sztucznych, Elastomerów i Syntezy Organicznej. Ponadto Petrov będzie nadzorował działania Sibura w zakresie zamówień publicznych.

Peter O'Brien, który zasiada w Radzie Dyrektorów Sibur jako Niezależny Dyrektor od 2018 roku i przewodniczy Komitetowi Audytu, dołączy do zespołu zarządzającego i został mianowany Dyrektorem Zarządzającym ds. Ekonomii i Finansów.

Sergey Komyshan, jako dyrektor wykonawczy, będzie nadal nadzorował rosnący blok petrochemiczny, a także odpowiadał za marketing, sprzedaż, innowacje i rozwój biznesu.

- Obecne zmiany w strukturze zarządzania Sibur wpisują się w praktykę regularnej rotacji kierownictwa firmy - komentuje Prezes Zarządu Sibur Holding, Dmitry Konov. - Rozbudowa projektu naftowego ZapSibNeftekhim, rozpoczęcie realizacji nowego flagowego projektu firmy - Kompleksu Chemicznego Amursky Gas, a także rozwój innych projektów polimerowych zapewniają długoterminowy wzrost biznesu i zwiększają stabilność firmy. W związku z tym podjęliśmy decyzję o wzmocnieniu bloku petrochemicznego pod kierownictwem Siergieja Komyshana. Jesteśmy przekonani, że rotacja przyczynia się do poszerzenia wiedzy naszych kluczowych menedżerów i poprawy efektywności operacyjnej.

- Pavel Lachowicz i Aleksander Petrov posiadają niezbędne umiejętności przywódcze, doświadczenie i głębokie zrozumienie biznesu firmy, które pozwolą nam przenieść sektor petrochemiczny na nowy poziom. Wiedza i nowe stanowisko Alexandra Petrova pozwoli nam m.in. na zwiększenie synergii pomiędzy blokami produkcyjnymi i operacyjnymi oraz finansowymi firmy. Zaś Peter O'Brien, jako członek zarządu, jest również bardzo dobrze zaznajomiony ze strategią biznesową i rozwojową Sibura. Doświadczenie Petera, który zajmował wysokie stanowiska w wiodących międzynarodowych i rosyjskich strukturach przemysłowych i finansowych, jest niezbędne w związku z globalizacją działalności Sibur.