Zmiany w radzie nadzorczej Anwilu

Zmiany w radzie nadzorczej Anwilu
25 sierpnia nastąpiły zmiany w składzie rady nadzorczej Anwilu. Dariusz Ciesielski, dyrektor wykonawczy ds. handlu produktami petrochemicznymi w PKN Orlen, zastąpił w pełnieniu funkcji członka rady Jacka Czaplińskiego, dyrektora wykonawczego ds. zakupów w PKN Orlen. Oprócz nowo powołanego członka zarządu w skład rady nadzorczej Anwilu wchodzą: Piotr Chełmiński (przewodniczący), Robert Jasiński (wiceprzewodniczący), Jacek Kowalewski (sekretarz) oraz Andrzej Kisielewski (członek).


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska