Zmiany w zarządzie BOP i BOPS

Zmiany w zarządzie BOP i BOPS…

Umberto Credali z LyondellBasell został powołany przez LyondellBasell Industries Holdings B.V. na stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Sprzedaży w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP). Będzie on także pełnił funkcję prezesa zarządu Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) i z dniem 01 września 2020 roku zastąpi Jaapa Rabou, który piastuje te stanowiska od czerwca 2017 roku.

Umberto Credali jest obecnie dyrektorem sprzedaży Polyolefin na Europę Południową w LyondellBasell. W ciągu 25 lat pracy w tej firmie, Umberto Credali zajmował różne stanowiska, począwszy od działu technicznego po sprzedaż i marketing, zwiększając zakres swojej odpowiedzialności zarówno na całą Europę, jak i świat. Posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania i rozwoju biznesu. Umberto Credali ma tytuł magistra, inżyniera chemii, który zdobył na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech.

Jaap Rabou obejmie w LyondellBasell stanowisko dyrektora sprzedaży Surowców i Produktów Pochodnych na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (Director Sales Intermediates & Derivatives, EMEA) i będzie pracować w Rotterdamie. Umberto Credali będzie raportował do Laurent Hautier, prezesa zarządu i dyrektora generalnego BOP. Pozostały skład Zarządu BOP niezmienne stanowią: Jan Aleksander Rosek – dyrektor ds. Produkcji oraz Arkadiusz Wierciński - Dyrektor Finansowy, który jest również członkiem Zarządu BOPS.

umberto-credali-czlonek-zarzadu-bop-prezes-bops
Umberto Credali, nowy członek zarządu i dyrektora sprzedaży w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP)